Štruktúrovaný dialóg – online dotazník


Momentálne nemáme spustený  online prieskum.
Výsledky posledného prieskumu si môžete pozrieť tu: http://zajednolano.sk/aktuality/mladi-ludia-vnimaju-spolocnost-kriticky-a-zvazuju-emigraciu/

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.