Vyjadri sa v Nitre! - Zajednolano.sk

Vyjadri sa v Nitre!


Zdroj: nitra.eu
Načítanie mapy…

Dátum a čas
08. 11 2016 - 09. 11 2016
Celodenná

Miesto konania
Krajské osvetové stredisko


ZIPCeM v SR,  koordinátor národného projektu,  Ťa srdečne pozýva na ďalšiu spoločnú diskusiu s tvorcami miestnej politiky. Ponúkame Ti  priestor, kde môžeš slobodne vyjadriť svoj názor.

Budeš analyzovať postavenie mladých v spoločnosti a  definovať konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie a následne budeš svoje návrhy prezentovať tým, ktorí majú právomoci a kompetencie-  tvorcom politík, zástupcom MsZ, inštitúcií, mládežníckych organizácií a škôl, či školských zariadení. Jednoducho všetkým, ktorí sa v meste a teda na lokálnej úrovni, zaoberajú politikou mládeže a prácou s mládežou.

V rámci diskusie sa zameriame aj na význam odhaľovania a rozvíjania nadania a kreativity mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov, na čo bude Slovensko v rámci svojho predsedníctva klásť špeciálny dôraz. (Všeobecnou tematickou prioritou pre európsku spoluprácu v rámci ŠD v oblasti mládeže je “Umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti”).

A ako to na takom diskusnom stretnutí vyzerá? Klikni sem, alebo čítaj ďalej :-):

1.deň je venovaný výlučne mladým ľuďom. V úvode stretnutia Ťa čakajú zaujímavé aktivity na zoznámenie a prelomenie ľadov. Následne Ťa zoznámime s problematikou mládežníckej politiky a s národným projektom “Za jedno lano”, žiadny strach, bude to veľmi neformálne a dúfame, že aj zaujímavé. Všetci žijete v jednom meste a viete, čo sa vám v ňom páči, čo nie a čo by ste možno chceli a vedeli zmeniť. Týmto všetkým sa budeme zaoberať do konca prvého dňa. Výsledkom budú Tebou navrhnuté riešenia a odporúčania, ktoré cítite ako najdôležitejšie a ste ochotní sa podieľať na ich realizácii.

2.deň bude zameraný na skupinovú prípravu prezentácií pre “dôležitých dospelých” . Po dôkladnej príprave prezentácií jednotlivých odporúčaní a ich následnej prezentácii tvorcom politík a ostatným dospelým, vznikne priestor na to najdôležitejšie – a to spoločnú diskusiu. Výsledkom je prísľub vzájomnej spolupráce.

Naše diskusné stretnutia sa nesú v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Každý názor je vypočutý, a naopak, ak nebudeš mať chuť čokoľvek komentovať, rovnako je to v poriadku.

Tak teda, využi možnosť vyjadriť svoj názor, konštruktívnu kritiku a príď so sviežimi nápadmi, ako zlepšiť podmienky pre tvoje uplatnenie sa práve v Nitre.

Zmena termínu je možná.

 

Bookings

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.