Vyjadri sa! - Handlovej! - Zajednolano.sk

Vyjadri sa! – Handlovej!


IMG_20150223_105830
Načítanie mapy…

Dátum a čas
24. 03 2015 - 25. 03 2015
8:00 - 14:00

Miesto konania
Zasadačka Mestského úradu


Mladí ľudia v Handlovej budú mať príležitosť spoločne hľadať riešenia na problémy, ktoré ich trápia vo svojom meste. A nielen to – samozrejme, ako je našim cieľom – budú ich následne hovoriť zástupcom MsZ, inštitúcií v meste, zástupcom mládežníckych organizácií, škôl, či školských zariadení. Jednoducho všetkým, ktorí sa v meste, teda na lokálnej úrovni, zaoberajú politikou mládeže a prácou s mládežou.

A ako to na takom stretnutí vyzerá?
1. deň: najprv sa zoznámime navzájom. Potom sa Vy zoznámite s problematikou mládežníckej politiky, projektom “Za jedno lano”, žiadny strach, veľmi neformálne a dúfame, že zaujímavou formou. Všetci žijete v jednom meste a viete, čo sa vám v ňom páči, čo nie a čo by ste možno vedeli zmeniť. Týmto všetkým sa budeme zaoberať do konca prvého dňa. Výsledkom budú vami navrhnuté riešenia a odporúčania, ktoré cítite ako najdôležitejšie a ste ochotní sa podieľať na ich realizácii.
2. deň: príprava prezentácie pre “dôležitých dospelých” – v skupinách si pripravíte jednotlivé odporúčania, o ktorých potom poviete tvorcom politík a ostatným dospelým, s ktorými budete mať možnosť diskutovať. A áno, potom príde to najdôležitejšie – samotná diskusia. Býva fajn a väčšinou je výsledkom prísľub vzájomnej spolupráce.

Naše diskusné stretnutia sa nesú v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Každý názor je vypočutý, a naopak, ak nebudete mať chuť čokoľvek komentovať, rovnako je to v poriadku.

Tak teda, využite možnosť vyjadriť svoj názor, konštruktívnu kritiku a prísť so sviežimi nápadmi, ako zlepšiť život vo VAŠOM meste.

Viac informácií: lucia@zipcem.sk, tel: 0911 183 383

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.