Tvoj názor sa ráta - diskusia v Banskej Bystrici - Zajednolano.sk

Tvoj názor sa ráta – diskusia v Banskej Bystrici


Načítanie mapy…

Dátum a čas
09. 12 2016
11:00 - 15:00

Miesto konania
Informačné centrum mladých


ICM v Banskej Bystrici Vás pozýva na diskusiu o dobrovoľníctve, zamestnanosti, objavovaní vlastného talentu, podnikaní a komunikácii.
Prihlásiť sa môžete na bb@icm.sk

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.