Štartér - školenie pre ambasádorov štruktúrovaného dialógu - Zajednolano.sk

Štartér – školenie pre ambasádorov štruktúrovaného dialógu


Mapa nie je dostupná

Dátum a čas
15. 03 2019 - 17. 03 2019
14:00 - 12:00

Miesto konania
Mestská športová organizácia - Štúrovo


15. – 17. marca 2019, v Štúrove, vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR, organizátorom je ZIPCeM.
Náklady spojené so školením sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+.
Prihláste sa DO 10.3.2019, cez FORMULÁR.

O čom bude školenie?
1. Prečo je dôležité, aby v meste spolu hovorili mladí ľudia a tí, ktorí rozhodujú o ich živote?
2. Aké všetky možné skupiny môžu spolu v meste spolupracovať a ako?
3. Ako vysvetlím “tým dôležitým”, prečo je všetko toto potrebné?
4. Môže to vlastne zvládnuť niekto ako ja??
5. A čo ďalej s tým všetkým, čo sa naučím?

Sľubujeme odpovede na tieto otázky. Okrem toho dobrú partiu ľudí, ako si ty, kopec informácií, ale aj zážitkové aktivity a hlavne – vysvetlenie, ako toto všetko využiješ v praxi a ak budeš chcieť, aj hneď po školení. A ešte osvedčenie (inak certifikát) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že si získal kompetencie v oblasti mládežníckej politiky.

Ambasádor štruktúrovaného dialógu je mladý človek, ktorý ostatným mladým vo svojom meste, škole, organizácii a podobne vie vysvetliť, ako môžu zmeniť, čo sa im nepáči, vie na koho sa má obrátiť a vie aj to, ako s dôležitými a kompetentnými vo svojom meste komunikovať a povedať im o tom, čo mladí ľudia naozaj chcú. Má prax vo vedení diskusných aktivít, mapovaní a formulovaní potrieb mladých ľudí vo svojom meste. Vie motivovať ostatných, aby neboli ľahostajní a aby aspoň malým projektom prispeli k lepšiemu miestu pre život.

Podmienkou získania osvedčenia je absolvovanie školenia a následne praktickej skúšky, priamo na diskusnom stretnutí pre mladých (vedenie malých pracovných skupín s mladými ľuďmi, túto aktivitu zabezpečuje ZIPCeM, po dohode s účastníkmi).

Nezáleží na tom, či máš, alebo nemáš skúsenosti s mládežníckou politikou vo svojom meste, je dôležité, či to naozaj chceš skúsiť, či veríš, že to ide a vieš vyjadriť svoj názor aj inde, ako v komentároch na facebooku. A ideálne – máš do 30 rokov.

Štartér je vzdelávací program, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR a po splnení podmienok získaš osvedčenie o získaných zručnostiach a vzdelávaní. Každý rozumný zamestnávateľ a moderná vysoká škola dnes už uprednostňuje uchádzačov, ktorí majú za sebou rôzne takéto aktivity.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.