"Štartér" pre nových ambasádorov projektu "Za jedno lano" - Zajednolano.sk

“Štartér” pre nových ambasádorov projektu “Za jedno lano”


Starter
Načítanie mapy…

Dátum a čas
23. 01 2015 - 25. 01 2015
Celodenná

Miesto konania
Penzión Olympia


Staňte sa súčasťou projektu “Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku” a príďte na prípravné stretnutie mladých ambásadorov “Štartér”, ktoré sa uskutoční v krásnej Banskej Bystrici, 23. – 25. januára 2015.

Jeho cieľom je nájsť šikovných mladých ľudí, ktorí budú ďalej spolupracovať na organizovaní projektových aktivít, zúčastňovať sa diskusných stretnutí v rámci celej SR (v tomto polroku najmä v BB, TN, ZA a BA kraji), pomáhať pri tvorbe a inovácii nástrojov projektu (webová stránka, informačné a propagačné materiály a pod.), zúčastňovať sa plánovacích stretnutí Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg v SR, teambuldingových a plánovacích stretnutí spolu s ostatnými ambasádormi, a je tu tiež možnosť zastupovať Slovensko na Európskej konferencii pre mládež, ktorá sa koná každých 6 mesiacov v krajine predsedajúcej EÚ. A samozrejme, mnoho iných, zaujímavých vecí.

Možno to znie strašidelne, ale je to naozaj zaujímavé. :-)

Na Štartéri sa dozviete viac o samotnom projekte, mládežníckej politike, rozoberieme spolu postavenie mladých ľudí v spoločnosti, tí, ktorí ste sa s tým ešte nestretli, sa môžete naučiť, ako komunikovať v rámci mládežníckych aktivít s mladými ľuďmi, ako s dospelými a samozrejme – dozviete sa, čo náš projekt ďalej čaká a teda, čo čaká nás všetkých, čo na ňom budeme – a Vy s nami – participovať.

Tu nájdete pozvánku, program a návratku k stretnutiu Štartér. Akékoľvek ďalšie informácie získate na adrese lucia@zipcem.sk, prípadne na telefónnom čísle 0911 183 383.

návratka

pozvánka

program..

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.