ŠTARTÉR - akreditovaný vzdelávací program - Zajednolano.sk

ŠTARTÉR – akreditovaný vzdelávací program


20160416_092349
Načítanie mapy…

Dátum a čas
17. 11 2016 - 19. 11 2016
Celodenná

Miesto konania
Penzión Almada


Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR  Vám prináša ďalšie zo svojich akreditovaných školení na tému štruktúrovaného dialógu.

Kde? Penzión Almada, Zvolen

Kedy? 17.- 19.november 2016

Podmienky prihlásenia: vek – 15 -30 rokov,

motivácia vzdelávať sa a realizovať vlastné aktivity

Uzávierka prihlášok: 28.10.2016

 

Čo je cieľom školenia ?

Z vás, nadšených a iniciatívnych mladých ľudí vyškolíme tím šikovných ambasádorov.

Budete mať základné zručnosti argumentácie, komunikácie a budete schopní pripravovať a  samostatne viesť aktivity súvisiace s politickou participáciou mladých. Po absolvovaní víkendového školenia, je potrebné absolvovať ešte „náčuv“ a praktickú skúšku na jednom z okrúhlych stolov.

Viac už neváhaj a píš na: zuzana@zipcem.sk

plagat-pozvanka-na-starter-pdf

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.