Okrúhly stôl v Bánovciach nad Bebravou - Zajednolano.sk

Okrúhly stôl v Bánovciach nad Bebravou


Načítanie mapy…

Dátum a čas
13. 12 2016
Celodenná

Miesto konania
SHOK


organizátor podujatia – ICM Prievidza

Stretnutie realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu Participácia mladých ľudí na tvorbe lokálnych mládežníckych politík. Stretnutiu predchádzalo prípravné stretnutie s mladými ľuďmi dňa 6. decembra 2016.

viac na www.icm.sk

 

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.