KICK OFF - prípravné stretnutie k „Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná spolupráca“ - Zajednolano.sk

KICK OFF – prípravné stretnutie k „Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná spolupráca“


imgres
Načítanie mapy…

Dátum a čas
24. 11 2016 - 26. 11 2016
Celodenná

Miesto konania
Hotel Incheba Expo


Milí priatelia.

Medzirezortná spolupráca je o odborníkoch a ľuďoch, ktorí rozumejú mládeži a zároveň – špecifikom tohto projektu je prizývanie mladých ľudí ku konzultáciám, čím sa zvýši kvalita získaných informácií o reálne potreby mladých ľudí priamo v procese tvorby opatrení.

Preto by sme vás radi  pozvali na úvodné stretnutie k projektu Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná spolupráca.

Uskutoční sa v termíne 24.-26.11. 2016, v Bratislave, v Hoteli Incheba Expo, kde je zabezpečené aj ubytovanie, stravovanie a zároveň školiace priestory.

Program stretnutia:

1. deň:
12.00 – 13.00 Registrácia účastníkov
13.00 – 14.00 Obed
14:00 – 15:00 Zoznamovanie sa, ice breaking
15:00 – 16:00 Teambuilding
16:00 – 17:00 Prezentácia cieľov projektu, aktivít (úvod do problematiky) + diskusia
17:00 – 18:00 SWOT analýza
Večera
2. deň:
9:00 – 10:00 Medzirezortná spolupráca – úvod do jednotlivých tém MRPS MŠVVaŠ SR v súčasnosti
a vízia metodiky podľa projektu Hovorme viac; s prizvaním mladých ľudí, aktívne
zapojenie tretieho sektoru, dobrovoľníkov,
10:00 – 12:00 Ako efektívne pracovať?
práca v skupinách – workshopy podľa jednotlivých tém, účastníci pracovných skupín
budú navrhovať, aké konkrétne aspekty jednotlivých tém je možné reálne riešiť za
daných podmienok, aké podporné metódy je možné využiť, kto má aké kompetencie
a podobne.
Výstupom pracovných skupín z workshopu by mali byť odporúčania pre každú
pracovnú skupinu – čo je nutné alebo by mohlo pomôcť k efektívnejšiemu riešeniu
problému a nastaveniu metodiky pre medzirezortnú spoluprácu
Tieto vytvorené skupiny by mali byť následne základom pracovných skupín pri
samotných konzultáciách
Obed
14:00 – 16:00 Prezentácia výstupov zo skupín pred plénom
Diskusia ku každému z výstupov
16:30 – 18:00 Vytvorenie akčného plánu pre ďalšie obdobie – vrátane konzultácií
(termíny, prizývanie ďalších účastníkov)
Večera
3. deň:
9:00 – 10:00 Definovanie úloh pre jednotlivých zástupcov
verbalizovanie zodpovednosti
10:00 – 11:00 Vyhodnotenie stretnutia

Bookings

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.