Hovorme viac - pracovné stretnutie - Zajednolano.sk

Hovorme viac – pracovné stretnutie


imgres
Načítanie mapy…

Dátum a čas
01. 03 2017 - 02. 03 2017
Celodenná

Miesto konania
Biznis centrum


Prvé tematické stretnutie, ktorého cieľom bude nastaviť metodiku efektívnej medzirezortnej spolupráce pri riešení problémov mladých ľudí s dôrazom na prizývanie  mladých ľudí ku konzultáciám. Mladí a odborníci na danú tému (tentokrát pôjde o tému Vzdelávanie) budú spoločne hovoriť o problémoch,  pracovať v skupinách a navrhovať konkrétne opatrenia.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.