Európska konferencia pre mládež 2015 - budeme tam! - Zajednolano.sk

Európska konferencia pre mládež 2015 – budeme tam!


EU_flag
Mapa nie je dostupná

Dátum a čas
23. 03 2015 - 26. 03 2015
Celodenná


Aj tento rok sa naši delegáti zúčastnia tohto celoeurópskeho podujatia s viac, ako 300 účastníkmi zo všetkých členských krajín EÚ. Bude sa konať v Rige, hlavnom meste Lotyšska, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ.
Za SR sú delegovaní zástupcovia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže a samozrejme – mladí ambasádori nášho projektu, ktorí budú na konferencii prezentovať situáciu v slovenskej mládežníckej politike a to na základe výstupov, ktoré sme získali najmä prostredníctvom aktivít projektu “Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku”

Informácie o tom, ako to tam prebehlo dostanete priamo z prvej ruky, krátko po návrate našej slovenskej delegácie z Lotyšska späť na Slovensko.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.