COOLtúra v myslení - učiť sa kriticky myslieť - Zajednolano.sk

COOLtúra v myslení – učiť sa kriticky myslieť


1
Načítanie mapy…

Dátum a čas
06. 10 2017 - 08. 10 2017
Celodenná

Miesto konania
Horský hotel Remata


Pozývame Vás na workshop, kde predstavíme pripravovaný vzdelávací program, zameraný na podporu kritického myslenia pri vyhodnocovaní informácií a búranie stereotypov (netýka sa to iba extrémizmu, ale všeobecne kritického prístupu)
Termín konania: 6.10. – 8.10. 2017, Horský Hotel Remata, Remata pri Handlovej
(www.hotel-remata.sk)
Organizátor: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
Cieľ stretnutia: predstavenie programu, jeho aktivít, zbieranie pripomienok, návrhov od vás z praxe a ich zapracovanie do programu
Účasť 18+

Použite, prosím, prihlasovací formulár

Program:

6.10.2017 Piatok
13.00 Obed
14.00 Úvod, zoznámenie
15.00 COOLtúra v myslení; zákulisie metodiky
16.00 Prestávka
16.30 Predstavenie aktivít+diskusia+vaše návrhy
18.00 Večera

7.10.2017 Sobota
9.00 Tréning aktivít z programu
12.00 Obed
14.00 Tréning aktivít
16.30 Prestávka
17.00 Sumarizácia programu, metodiky
18.00 Večera

8.10.2017 Nedeľa
9.00 Zostavenie harmonogramu aktivít a spolupráce, vyhodnotenie
11.00 Záver a dovidenia. :-)

Podujatie je súčasťou projektu podporeného z Programov PRE MLÁDEŽ MŠVVaŠ SR na roky 2014 – 2020, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.