PR a média - Zajednolano.sk

PR a média


Informácie o projekte:

Mgr. Lucia Macaláková

E-mail: lucia@zipcem.sk

Tel: +421 911 183 383

 

Naše logo na stiahnutie:

logo-zajednolano

 

 

 

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.