Partneri - Zajednolano.sk

Partneri


Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg

v SR má 6 členov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rada Mládeže Slovenska- koordinátor NPS pre ŠD

logo-RMS

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

logo_zipcem_CMYK_positive

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

logo-IUVENTA

Národná agentúra programu Erasmus +

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Asociácia krajských rád mládeže

Asociácia krajských rád mládeže

Študentská rada vysokých škôl

logo_srvs_cele

Viac informácií o ostatných partneroch NPS tu:

http://strukturovanydialog.sk/narodna-pracovna-skupina/clenovia-a-partneri/ 

Mediálni partner projektu:

Díkymoc

logo-574-174

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.