Zajednolano.sk - Stránka 30 z 41 - Mladí možu meniť politiku

Získaj nové kompetencie: Laboratory of Participation

erasmus+

Miesto konania: Česká republika

Termín: 11. 11. – 15. 11. 2015

Uzávierka prihlášok
1. október 2015

Typ aktivity
školenie

Krátka charakteristika
Školenie ponúka možnosť získať medzinárodné vzdelávacie skúsenosti pre mládežníckych pracovníkov, mládežníckych lídrov a predstaviteľov obcí zodpovedných za mládežnícku politiku/oblasť mládeže a umožní im rozvíjať ich kompetencie a uplatňovať nové metódy a formy aktívnej účasti mladých ľudí na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rámci projektov pre oblasť „Štruktúrovaný dialóg“ v rámci programu Erasmus+ Mládež v akcii.

Spojili sa pre dobrú vec

Maťo Ruščanský- pict.

Existujú rôzne témy a oblasti v živote mladých ľudí, o ktoré sa zaujímajú a do ktorých sa zapájajú. Jednou z nich je aj téma Zdravie a zdravý životný štýl s podtémou ochrany životného prostredia, v rámci ktorej sa snažíme podporiť pro environmentálne správanie mladých ľudí a ich aktívnu participáciu na podobne zameraných aktivitách.
Mladí ľudia z mesta Humenné sa spojili pre dobrú vec a otvorene bojujú proti cirkusom so zvieratami.Táto téma je poprednou témou ich Mládežníckeho parlamentu, ktorý v tomto roku uskutočnil už druhý takýto protest. Tvrdia: “Je to to najmenej, čo môžeme pre zvieratá urobiť.”

Prečo je dobré “byť aktívnym” z pohľadu ambasádora Daniela

20150620_154027

Ahoj, volám sa Daniel, mám 15 rokov a študujem francúzsky jazyk na bilingválnom Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.
Nedávno som dostal šancu zúčastniť sa diskusného stretnutia, „okrúhleho stola“ v Trenčíne a neskôr Štartéra pre ambasádorov projektu v Košiciach.

Precvičte si cudzí jazyk a pošlite svoj názor!

pic. k vyskumu

Aj keď školský rok ešte nezačal, nie je na škodu veci pripomenúť si trochu cudzí jazyk, ktorý sa učíme v škole. Európska komisia organizuje krátkodobý prieskum, kde zisťuje ako napĺňanie Stratégie EÚ pre mládež vidia samotní mladí ľudia. Do prieskumu sa môžu zapojiť mladí ľudia od 15 rokov. Anketu možno vyplniť do 20. septembra 2015.

Erasmus robí študentský život v zahraničí ľahším

Erasmus- pict.

Spoločnosť Eurasmus bola založená v roku 2013 skupinou mladých podnikateľov, ktorý mali jediný spoločný cieľ a účel – zvýšiť mobilitu európskych študentov. Vďaka kombinácii ich inovatívnych a jedinečných nápadov sa stal projekt Eurasmus uskutočniteľným. Je to prvá platforma svojho druhu, ktorej služby pre študentov a univerzity sú kompletne bezplatné a vždy budú!

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.