Zajednolano.sk - Stránka 28 z 41 - Mladí možu meniť politiku

Výzva na facilitátorov Európskych konferencií mládeže 2016 – 2017

luxemb.10

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci prípravy na Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 2016 výzvu na troch facilitátorov Európskych konferencií mládeže v rámci Štruktúrovanému dialógu počas predsedníctiev Tria Holandska, Slovenska a Malty. Požiadavky a kritériá na uchádzačov sú spoločne stanovené Európskym riadiacim výborom pre štruktúrovaný dialóg (Európska komisia, Európske fórum mládeže, predsednícke krajiny).

Inkluzívne stretnutie v Prešove

fotka k článku

Dňa 15.10.2015 sa v priestoroch Mestského zastupiteľstva v Prešove konalo v poradí už 14. diskusné stretnutie v rámci projektu Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku.
Toto diskusné stretnutie bolo výnimočné tým, že sa na ňom prvýkrát zúčastnili rómski aj nerómski účastníci. Diskusnému stretnutiu pod názvom ,,Vyjadri sa“ predchádzali 3 prípravné stretnutia, ktoré sa realizovali v priestoroch SOCIÁLNEHO PREŠOVA na Jarkovej ulici v Prešove.

Pozrite si video, ktoré vám priblíži atmosféru samotnej Európskej konferencie pre mládež, ktorá sa konala v Luxemburgu 21.-24. septembra 2016.

Ako bolo na EÚ Konferencii pre mládež, Majka?

12076397_1038181299547601_1661182437_o

Majka Kullová, koordinátorka Ambasádorov projektu “Za jedno lano”/ V dňoch 21. – 24. 09. 2015 sa v Luxembursku konala Európska mládežnícka konferencia (EU Youth Conference), ktorá bola zakončením štvrtého cyklu Európskeho štruktúrovaného dialógu a kde nechýbala ani reprezentanta ZIPCEMu, Mária Kullová. Konferencia zložená z mladých ľudí a tvorcov politík z celej Európy sa koná vždy v jednom zo štátov predsedajúcich krajín. V nasledujúcom cykle sú predsedajúcimi krajinami Holandsko, Slovensko a Malta.

Aj mladí Vranovčania ťahajú za jedno lano

vranovčania- prez. obr.

Už 13. diskusné stretnutie v poradí, uskutočnila Národná pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg v rámci aktivít projektu Za jedno lano- Mladí môžu meniť politiku.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.