Zajednolano.sk - Stránka 22 z 40 - Mladí možu meniť politiku

Rada mládeže Slovenska vypracovala analýzu politických programov

predvolebná analýza

Rada mládeže Slovenska vypracovala analýzu, ktorá sumarizuje, čo politické strany ponúkajú mladým ľuďom vo svojich volebných programoch, aby si mohol/la informovane využiť svoje ústavné právo voliť poslancov do Slovenskej národnej rady a tým určiť smerovanie našej krajiny.

Spoznaj, v čom si naozaj dobrý. Využi Talent Guide!

talentguide

TalentGuide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi.

Európsky parlament pre mladých na Slovensku ťa pozýva na svoje zasadnutie

00-06

Milí priatelia, dávame vám do pozornosti pripravované Zasadnutie Európskeho parlamentu pre mladých na Slovensku, ktoré sa uskutoční 18. – 20.03.2016 v Častej – Papierničke, pod titulom “Building a sustainable future”.

Erasmus+ ŠPORT Info day v Bruseli

šport info day

Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) organizujú: Erasmus+ ŠPORT INFO DEŇ.

Konferencia troch krajských rád mládeže- Cesta môjho talentu

konferencia Košice

Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja a Radou mládeže Žilinského kraja Ťa pozývajú na konferenciu s názvom Cesta môjho talentu.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.