Zajednolano.sk - Stránka 22 z 37 - Mladí možu meniť politiku

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ pre všetkých, ktorí majú NÁPAD

inkubátor nápadov

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Termín školenia: 21. 1. – 24. 1. 2016

Uzávierka prihlášok  je 20.12.2015

Iniciatívy mladých ľudí v Handlovej

DaMp Handlová

Od aktivít súvisiacich s projektom Za jedno lano, ktoré sa konali v Handlovej ešte v marci 2015, uplynulo už pomerne veľa času. Záverečná konferencia k štruktúrovanému dialógu, na ktorú prijala pozvanie aj riaditeľka Centra voľného času z Handlovej, pani Mária Soláriková a koordinátorka Detského a mládežníckeho parlamentu (DAMP) Paulína Deliová, poslúžila aj ako výmena skúseností a dobrých príkladov z praxe o tom, ako to môže fungovať, respektíve ako to nefunguje v rôznych samosprávach. Ako príklad dobrej praxe môžeme spomenúť aktivity, ktoré prebehli na základe projektu ZJL v Handlovej a iniciátormi ktorých boli samotní mladí ľudia.

Tak ako? Chceme zmenu?

IMG_1606

Toto a veľa ďalších výziev bolo obsahom záverečnej konferencie k IV. cyklu štruktúrovaného dialógu „Chceme zmenu?“, ktorá sa konala v Trenčíne dňa 19. novembra 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čo vlastne mladí ľudia na Slovensku chcú a čo potrebujú? Sú naozaj takí ľahostajní, ako sa to zvykne hovoriť? Niekoľko odpovedí z praxe bolo obsahom práve tejto akcie.

Súťaž „MOJE MESTO – MÔJ KRAJ“ je určená pre mladých ľudí do tridsať rokov.

moje mesto - moj kraj - farebny plagat

Si vo veku 15 – 30 rokov a kladieš si otázky Čo s mojim mestom? Čo by som zmenil v mojom meste? Tak určite neváhaj a daj nám nápad, polož základ zmysluplným aktivitám a využitiu verejných a spoločenských priestorov.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja na základe novej Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a národného projektu HLAS 2015 organizuje súťaž v spolupráci s jednotlivými miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a neformálnymi skupinami.

Vedecká roadshow „ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew“

roadshow

Vedecká roadshow „ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew“ priniesla v priebehu októbra šestnásť celodenných podujatí v ôsmich krajoch Slovenska, počas ktorých odznelo 80 interaktívnych prednášok.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.