Zajednolano.sk - Stránka 21 z 37 - Mladí možu meniť politiku

Ministerstvo školstva akreditovalo vzdelávací program „Štartér“.

20150620_154029

Po úspešnej realizácii troch štartérov (Remata, Banská Bystrica a Košice) počas koordinovania aktivít štruktúrovaného dialógu sa Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR rozhodol pre jeho akreditáciu.

Ďalší mladí ľudia dostanú príležitosť vyjadriť svoj názor.

DSC01593

Milí mladí priatelia.

Rok 2015 sa pomaličky blíži k svojmu záveru. Medzitým ako Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg  vyhodnocuje aktivity a sumarizuje jednotlivé odporúčania navrhované v IV.cykle ŠD a ktoré je reálne možné implementovať do praxe, radi by sme Vás informovali aj o plánovaných diskusných stretnutiach v ďalšom projektovom období.

Nové výzvy v práci s mládežou? Prinášame Vám výsledky dotazníkov.

pic. dotazniky

V období od júla, takmer  do konca septembra 2015 prebehol online zber údajov prostredníctvom rôznych dotazníkov uverejnených na stránke www.zajednolano.sk, pod názvom  „Mladí môžu meniť politiku“. Dotazníky boli špeciálne určené pre mladých ľudí a špeciálne pre pracovníkov s mládežou.

Blíži sa termín odovzdania žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2016

logo iuventa

Milí priatelia,

dávame Vám do pozornosti zverejnenú Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 -2020 – SLUŽBY mladým, HLAS mladých a  PRIORITY mládežníckej politiky.

Deadline je už budúci piatok a to 18.decembra 2016, preto sa poponáhľajte, aby ste neprepásli šancu získať finančné prostriedky na svoje aktivity.

Ako to vnímaš ty? Zapoj sa!

Akotovnimasty_foto

Pod týmto názvom sa skrýva projekt Informačného centra mladých v Topoľčanoch, v rámci ktorého pripravilo sériu stretnutí mladých ľudí z Nitrianskeho kraja v rámci  štruktúrovaného dialógu, s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt Ako to vnímaš ty? Zapoj sa! má za sebou prvé stretnutie, ktoré sa konalo v Topoľčanoch v Informačnom centre mladých.  Hosťami boli študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.