Zajednolano.sk - Stránka 20 z 41 - Mladí možu meniť politiku

Máme nových Ambasádorov, ktorým záleží…

20160416_162520

Lucia Macaláková, ZIPCeM/ V jeden víkend, v polovici apríla, sme sa v Nitre na školení Štartér stretli so 17timi mladými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajné, kam sa naša spoločnosť uberá. Slovné spojenie „aktívni mladí ľudia“ v prípade tejto skupiny vystihuje ich povahu v tom najlepšom slova zmysle.

Študentská rada vysokých škôl SR pozýva všetkých vysokoškolákov diskutovať na tému extrémizmu.

diskusia šrvš

Budúci týždeň 2. mája 2016 začínajú na Slovensku prvé konzultácie v rámci Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktoré potrvajú do 31. augusta 2016. 

Tentokrát dostanú príležitosť hovoriť mladí ľudia z mesta Prievidza

20160416_162515

ZIPCeM v SR ako koordinátor národného projektu  pokračuje aj v roku 2016 šnúrou diskusií určených všetkým mladým ľuďom, ktorým situácia v ich meste nie je ľahostajná. Ponúkame im tak priestor, kde môžu slobodne vyjadriť svoj názor.

Rada mládeže Slovenska predstavila plány Predsedníctva SR

brusel-300x169

Od 14. do 16 apríla sa v Bruseli konal Council of Members (EuropeCOMEM) Európskeho mládežníckeho fóra (European Youth Forum).

Stretli sa na ňom zástupcovia mládežníckych organizácií z celej Európy, ale aj  najvyšší predstavitelia európskej politiky ako komisár Tibor Navracsics a viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen.

Európska mládežnícka konferencia v Amsterdame

Amsterdam-konferencia

V dňoch 4.- 7.apríla 2016 prebehla v Amsterdame prvá zo sérií Európskych konferencií mládeže, ktoré sa budú pravidelne konať počas V. cyklu Štruktúrovaného dialógu s mládežou. 

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.