Zajednolano.sk - Stránka 20 z 41 - Mladí možu meniť politiku

Tentokrát dostanú príležitosť hovoriť mladí ľudia z mesta Prievidza

20160416_162515

ZIPCeM v SR ako koordinátor národného projektu  pokračuje aj v roku 2016 šnúrou diskusií určených všetkým mladým ľuďom, ktorým situácia v ich meste nie je ľahostajná. Ponúkame im tak priestor, kde môžu slobodne vyjadriť svoj názor.

Rada mládeže Slovenska predstavila plány Predsedníctva SR

brusel-300x169

Od 14. do 16 apríla sa v Bruseli konal Council of Members (EuropeCOMEM) Európskeho mládežníckeho fóra (European Youth Forum).

Stretli sa na ňom zástupcovia mládežníckych organizácií z celej Európy, ale aj  najvyšší predstavitelia európskej politiky ako komisár Tibor Navracsics a viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen.

Európska mládežnícka konferencia v Amsterdame

Amsterdam-konferencia

V dňoch 4.- 7.apríla 2016 prebehla v Amsterdame prvá zo sérií Európskych konferencií mládeže, ktoré sa budú pravidelne konať počas V. cyklu Štruktúrovaného dialógu s mládežou. 

Mladým ľuďom z Turčianskych Teplíc záleží na svojom meste.

WP_20160210_028

Dňa 15.marca 2016 sa v rámci aktivít štruktúrovaného dialógu uskutočnilo ďalšie stretnutie týkajúce sa otázok postavenia mladých ľudí v meste Turčianske Teplice. Zúčastnili sa ho členovia Mestského parlamentu mladých, zástupcovia mesta, a predstavitelia združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou.

Euroguidance hľadá experta- lektora a ďalších účastníkov medzinárodného seminára

euroguidance

Euroguidance ako súčasť Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), hľadá experta- lektora a ďalších účastníkov medzinárodného seminára.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.