Zajednolano.sk - Stránka 2 z 41 - Mladí možu meniť politiku

Bude Krásno nad Kysucou ešte krajšie?

IMG_0660[1]

Rok 2018 sme uzavreli 4. – 5. decembra diskusným stretnutím v Krásne nad Kysucou. Spolu s Kysuckým Novým Mestom a Čadcou to bolo za posledný rok už tretie mesto v tomto regióne. Impulz na zrealizovanie tohto stretnutia dal náš ambasádor, Lukáš Hrošovský, ktorý aktívne pracuje s mladými ľuďmi v Kysuckom Novom Meste a rád by tieto tri kysucké mestá prepojil.

Záujem zúčastniť sa prejavili študenti Strednej odbornej školy drevárskej, ktorá je zároveň jedinou strednou školou v tomto meste. Už nejaký čas spolupracujú v rámci Žiackej školskej rady a toto je možnosť posunúť svoju aktivitu až na lokálnu úroveň.

Ako hostí z radu „dôležitých dospelých“ sme medzi nami radi privítali primátora Krásna nad Kysucou, pána Jozefa Grapu a poslanca Mestského zastupiteľstva, pána Jozefa Mozola.

Bardejov má pred sebou skvelú budúcnosť

psd (79 of 101)

Prvý sneh, na konci novembra, nás zastihol v nádhernom Bardejove. 27. – 28. 11.2018 sme sa v Poľsko – Slovenskom dome stretli so zástupcami Mladého Bardejova – Mestského mládežníckeho parlamentu. Týmto zároveň ďakujeme tejto aktívnej skupine za veľkú pomoc pri organizovaní stretnutia.

Zastupovali tieto stredné školy: Súkromné gymnázium v Bardejove, Gymnázium Leonarda Stöckela, Gymnázium sv. Jána Bosca, Strednú priemyselnú školu, Spojenú škola Juraja Henischa, Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka a Spojenú školu na Štefánikovej 64.

„Trnafskej“ mládeži nechýba odvaha…

IMG_0402

…hovoriť o veciach, ktoré by radi zmenili a ponúknuť svoju pomoc, ak sa tak bude diať.

„Nerozmýšľajme, čo nejde, poďme rozmýšľať, čo sa dá pre to spraviť.“

bola veta jedného z mladých účastníkov. Presne tadiaľto vedie najkratšia cesta k zmene.
V dňoch 25.-26. októbra sme sa, v budove bývalého Tatraskla v Trnave, stretli s osemnástimi mladými ľuďmi. Zastupovali ZŠ I. Krasku v Modranke, ZŠ M. Gorkého, Gymnázium Angely Merici a Strednú odbornú školu pedagogickú blahoslavenej Laury.

Naše pozvanie prijali pani Marta Jašureková, vedúca kancelárie primátora mesta a pani Katarína Haršányiova z Referátu deti a mládeže na Mestskom úrade v Trnave. Diskusia bola dynamická a nezostalo len pri prezentovaní vybraných projektov. Mladí ľudia v Trnave sa o svoje okolie naozaj zaujímajú a chcú ho sami zlepšovať. Preto aj na otázku pani Katky Haršányiovej, či sa chcú aj osobne zapojiť do navrhovaných aktivít, pretože to je naozajstná participácia, všetci súhlasne prikývli. Veríme, že sa to podarí!
No a čo by, podľa mladých účastníkov, Trnava potrebovala?

Galanta je pripravená na nové projekty!

IMG_0264

/Diskusné stretnutie „Vyjadri sa!, 10. – 11. októbra 2018,
Malá zasadačka Mestského úradu v Galante/

Babie leto v Galante, okrem krásnych dní, prinieslo aj dynamické stretnutie a diskusiu medzi mladými ľuďmi a zástupcami Mesta. V malej zasadačke Mestského úradu sa 10. – 11. októbra 2018 stretli žiaci zo ZŠ na sídlisku SNP, ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ M.R.Štefánika a zo ZŠ Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským. Zo stredných škôl v meste malo zastúpenie Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským.

Opäť sa nám v jednej miestnosti stretla partia šikovných mladých ľudí, s ktorými bola radosť pracovať. Energia, ktorá rástla priamo úmerne s množstvom ich nápadov, sa v diskusii prejavila ako slušný základ pre ďalšie spoločné stretnutia a aktivity.

V Považskej Bystrici vznikajú nové projekty mladých ľudí

34718422_933056680199046_8101291567119073280_n

Dva dni strávené v Považskej Bystrici boli opäť kvalitne stráveným časom, veríme, že aj pre účastníkov diskusného stretnutia Vyjadri sa!
5. – 6. júna 2018 sme sa na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici stretli s partiou mladých ľudí zo ZŠ Sv. Augustína, Obchodnej akadémie, Gymnázia a Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici.
Prvý deň stretnutia sme venovali zisťovaniu potrieb týchto mladých ľudí, tomu, čo vo svojom meste oceňujú, čo im chýba, no najmä, čo by chceli zmeniť, zlepšiť, ako sa do diania v meste zapojiť. Padlo mnoho dobrých návrhov, no nakoniec sa dohodli na troch oblastiach, ktoré spracovali do kreatívne riešených posterov a pripravili sa na ich prezentovanie pred tvorcami mládežníckej politiky v nasledujúcej diskusii.
Naše pozvanie prijali štyria páni, ktorí sa v diskusii s mladými prejavili ako vnímaví poslucháči a aktívne podporovali realizáciu návrhov. Prednosta mestského úradu, pán Anton Martaus, starosta obce Domaniža a poslanec za Trenčiansky VÚC, pán František Matušík, poslanec Mestského zastupiteľstva, pán Andrej Péli a riaditeľ Obchodnej akadémie, pán Peter Bologa. Hneď po vypočutí návrhov mladých ľudí veľmi ocenili vysokú úroveň prezentácie, kreativitu a zrozumiteľnosť, ktoré často bývajú problémom aj u dospelých ľudí.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.