Zajednolano.sk - Stránka 12 z 38 - Mladí možu meniť politiku

Aj ty sa chceš vyjadriť k témam, o ktorých sa bude hovoriť na EYC v Košiciach?

narodna-konferencia-som-talent-pict

Tak sa ešte do 20. septembra prihlás na Národnú konferenciu mládeže “Som talent”!

Záverečné stretnutie k pripomienkovaniu Koncepcie práce s mládežou TSK – príďte a povedzte nám svoj názor!

pripomienkovanie-koncepcie-picture

KCVČ – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Radou mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovalo dňa 26.mája 2016 prvé stretnutie ku Koncepcii práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom boli predstavené dokumenty súvisiace s prácou s deťmi a mládežou a situácia v kraji.

Slovenské predsedníctvo v Rade Európy nachvíľku obsadí aj Trenčiansky hrad

sk-pres-na-trencianskom-hrade-pict

eSKaEÚ sa spolu usmievajú – spoločné ciele, vízie a priority predsedníckej krajiny a jej regiónov vo vzťahu k Európskej únii. Aj tieto témy odznejú na Trenčianskom hrade v rámci podujatia zameraného na priblíženie slovenského predsedníctva v Rade Európy.

Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

dive-maky

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

DEMOCRACY RELOADED: Dialogue between public authorities and young people

salto-picture

Kde: Budapešť, Maďarsko

Termín: 28. 11. – 4. 12. 2016

Uzávierka prihlášok    do 25. september 2016

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.