Zajednolano.sk - Stránka 11 z 37 - Mladí možu meniť politiku

Slovenské predsedníctvo v Rade Európy nachvíľku obsadí aj Trenčiansky hrad

sk-pres-na-trencianskom-hrade-pict

eSKaEÚ sa spolu usmievajú – spoločné ciele, vízie a priority predsedníckej krajiny a jej regiónov vo vzťahu k Európskej únii. Aj tieto témy odznejú na Trenčianskom hrade v rámci podujatia zameraného na priblíženie slovenského predsedníctva v Rade Európy.

Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

dive-maky

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

DEMOCRACY RELOADED: Dialogue between public authorities and young people

salto-picture

Kde: Budapešť, Maďarsko

Termín: 28. 11. – 4. 12. 2016

Uzávierka prihlášok    do 25. september 2016

Stretneme sa v Levoči

zdroj: www.levoca.sk

Vážení poslanci, pracovníci s mládežou, pedagógovia, študenti, milí priatelia mesta Levoča.

Radi by sme vám dali do pozornosti ďalšie, poprázdninové diskusné stretnutie s názvom  „Vyjadri sa!“,

Mládežníci odštartovali SK PRES

mladeznici-odstartovali-sk-pres

4. júla 2016 sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade Európskej únie. Slovenská republika predstavila priority a pripravované podujatia, plánované v rámci SK PRES.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.