Novinky v kategórii: Príležitosti TU!

Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov

seminár- Vrútky

Rada mládeže Slovenska organizuje v rámci projektu Erasmus+ KA3: podpora reforiem politík, tréningový kurz pre mládež. Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov vychádza z potreby kvalitne pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby mládežníckych politík a aktivít ŠD (Štruktúrovaného dialógu), a pripraviť delegátov zo Slovenska na účasť na medzinárodných konferenciách mládeže ŠD (European Youth Conference, „EYC“), ktoré sa uskutočnia počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Voľné dobrovoľnícke miesta v Poľsku 1.8.2016-1.7.2017!

dobrovolnici do polska

Kedy: 1.8.2016 – 1.7.2017

Kde: Varšava, Poľsko

Pre koho: mladí ľudia (18-30) so záujmom o tému projektu

Grant: ubytovanie, strava, poistenie, príspevok na cestovné

Prihlášky do: 18.1.2016

Konferencia “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”- termín uzávierky už túto nedeľu!

NEETS konfera

Konferencia “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

Termín: 13. 4. – 16. 4. 2016

Uzávierka prihlášok  – 10.1.2016

Ministerstvo školstva akreditovalo vzdelávací program „Štartér“.

20150620_154029

Po úspešnej realizácii troch štartérov (Remata, Banská Bystrica a Košice) počas koordinovania aktivít štruktúrovaného dialógu sa Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR rozhodol pre jeho akreditáciu.

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ pre všetkých, ktorí majú NÁPAD

inkubátor nápadov

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Termín školenia: 21. 1. – 24. 1. 2016

Uzávierka prihlášok  je 20.12.2015

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.