Novinky v kategórii: Európska únia pre mladých

Pozrite si video, ktoré vám priblíži atmosféru samotnej Európskej konferencie pre mládež, ktorá sa konala v Luxemburgu 21.-24. septembra 2016.

Ako bolo na EÚ Konferencii pre mládež, Majka?

12076397_1038181299547601_1661182437_o

Majka Kullová, koordinátorka Ambasádorov projektu “Za jedno lano”/ V dňoch 21. – 24. 09. 2015 sa v Luxembursku konala Európska mládežnícka konferencia (EU Youth Conference), ktorá bola zakončením štvrtého cyklu Európskeho štruktúrovaného dialógu a kde nechýbala ani reprezentanta ZIPCEMu, Mária Kullová. Konferencia zložená z mladých ľudí a tvorcov politík z celej Európy sa koná vždy v jednom zo štátov predsedajúcich krajín. V nasledujúcom cykle sú predsedajúcimi krajinami Holandsko, Slovensko a Malta.

Európsky týždeň športu 2015

EWoS web banner 160x600-workplace

Slovenský olympijský výbor sa stal národným koordinátorom Európskeho týždňa športu, ktorý je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Prvý Európsky týždeň športu sa bude konať od 7. do 13. septembra 2015. Počas prvého ročníka budú mať zapojené krajiny možnosť podieľať sa na aktivitách a podujatiach organizovaných na národnej úrovni až do konca septembra. V prípade Európskeho týždňa športu nejde o jednorazové podujatie. Počínajúc rokom 2015 sa bude konať každoročne v septembri.

Erasmus robí študentský život v zahraničí ľahším

Erasmus- pict.

Spoločnosť Eurasmus bola založená v roku 2013 skupinou mladých podnikateľov, ktorý mali jediný spoločný cieľ a účel – zvýšiť mobilitu európskych študentov. Vďaka kombinácii ich inovatívnych a jedinečných nápadov sa stal projekt Eurasmus uskutočniteľným. Je to prvá platforma svojho druhu, ktorej služby pre študentov a univerzity sú kompletne bezplatné a vždy budú!

Luxemburg musí urobiť pokrok vo vývoji antidiskriminačných a právnych predpisov a víz

Luxemburg-Garden-1024x680

Európske mládežnícke fórum (EYF) vyzvalo Luxembursko v prvý deň ich predsedníctva v Rade Európy k odblokovaniu kľúčových procesov, vďaka ktorým pretrváva diskriminácia, a ktoré znemožňujú plný prístup mládeže k ich právam. Zároveň tiež poďakovalo Lotyšskému predsedníctvu za pozitívne kroky, ktoré vykonalo v oblasti problematiky mládeže.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.