Novinky v kategórii: Aktuality

Mladí ľudia z Liptovského Mikuláša dostali príležitosť hovoriť o svojich potrebách

ŠD v Liptovskom Mikuláši

Komunikovali mladí s dôležitými dospelými. Rada mládeže Žilinského kraja koordinovala stretnutia mladých ľudí a dôležitých dospelých od septembra 2015 do januára 2016.  Prečítajte si,  čo sa udialo a na čom sa dohodli:

Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov

seminár- Vrútky

Rada mládeže Slovenska organizuje v rámci projektu Erasmus+ KA3: podpora reforiem politík, tréningový kurz pre mládež. Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov vychádza z potreby kvalitne pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby mládežníckych politík a aktivít ŠD (Štruktúrovaného dialógu), a pripraviť delegátov zo Slovenska na účasť na medzinárodných konferenciách mládeže ŠD (European Youth Conference, „EYC“), ktoré sa uskutočnia počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Voľné dobrovoľnícke miesta v Poľsku 1.8.2016-1.7.2017!

dobrovolnici do polska

Kedy: 1.8.2016 – 1.7.2017

Kde: Varšava, Poľsko

Pre koho: mladí ľudia (18-30) so záujmom o tému projektu

Grant: ubytovanie, strava, poistenie, príspevok na cestovné

Prihlášky do: 18.1.2016

Konferencia “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”- termín uzávierky už túto nedeľu!

NEETS konfera

Konferencia “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

Termín: 13. 4. – 16. 4. 2016

Uzávierka prihlášok  – 10.1.2016

Mládež z Prešovského kraja má svoju vlastnú stratégiu

krajská stratégia Prešov

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja prijalo 15. decembra 2015 samostatnú stratégiu v oblasti politiky mládeže. Zaradili sa tak medzi prvý kraj na Slovensku, ktorý má takýto dokument schválený a ktorého návrh bol pripravovaný v priamej komunikácii s mladými ľuďmi.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.