Novinky v kategórii: Aktuality

Nové výzvy v práci s mládežou? Prinášame Vám výsledky dotazníkov.

pic. dotazniky

V období od júla, takmer  do konca septembra 2015 prebehol online zber údajov prostredníctvom rôznych dotazníkov uverejnených na stránke www.zajednolano.sk, pod názvom  „Mladí môžu meniť politiku“. Dotazníky boli špeciálne určené pre mladých ľudí a špeciálne pre pracovníkov s mládežou.

Blíži sa termín odovzdania žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na rok 2016

logo iuventa

Milí priatelia,

dávame Vám do pozornosti zverejnenú Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 -2020 – SLUŽBY mladým, HLAS mladých a  PRIORITY mládežníckej politiky.

Deadline je už budúci piatok a to 18.decembra 2016, preto sa poponáhľajte, aby ste neprepásli šancu získať finančné prostriedky na svoje aktivity.

Ako to vnímaš ty? Zapoj sa!

Akotovnimasty_foto

Pod týmto názvom sa skrýva projekt Informačného centra mladých v Topoľčanoch, v rámci ktorého pripravilo sériu stretnutí mladých ľudí z Nitrianskeho kraja v rámci  štruktúrovaného dialógu, s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt Ako to vnímaš ty? Zapoj sa! má za sebou prvé stretnutie, ktoré sa konalo v Topoľčanoch v Informačnom centre mladých.  Hosťami boli študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch.

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ pre všetkých, ktorí majú NÁPAD

inkubátor nápadov

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Termín školenia: 21. 1. – 24. 1. 2016

Uzávierka prihlášok  je 20.12.2015

Iniciatívy mladých ľudí v Handlovej

DaMp Handlová

Od aktivít súvisiacich s projektom Za jedno lano, ktoré sa konali v Handlovej ešte v marci 2015, uplynulo už pomerne veľa času. Záverečná konferencia k štruktúrovanému dialógu, na ktorú prijala pozvanie aj riaditeľka Centra voľného času z Handlovej, pani Mária Soláriková a koordinátorka Detského a mládežníckeho parlamentu (DAMP) Paulína Deliová, poslúžila aj ako výmena skúseností a dobrých príkladov z praxe o tom, ako to môže fungovať, respektíve ako to nefunguje v rôznych samosprávach. Ako príklad dobrej praxe môžeme spomenúť aktivity, ktoré prebehli na základe projektu ZJL v Handlovej a iniciátormi ktorých boli samotní mladí ľudia.

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.