Ďalší "Štartér" v srdci Slovenska - Zajednolano.sk

Ďalší “Štartér” v srdci Slovenska


DSCN3258

So snahou prepojiť už zrealizované aktivity v rámci 4. cyklu štruktúrovaného dialógu s plánovanými aktivitami v roku 2015 sme zorganizovali prípravné podujatie „Štartér“, ktorého cieľom bolo „nažhaviť“ nových ambasádorov projektu “Za jedno lano“.
Nie je vám jasné, čo taký ambasádor vlastne je? Náplňou jeho práce bude šírenie myšlienky projektu pomocou dostupných nástrojov ako web, dotazníky, infomateriály ako aj pomoc pri plánovaní, organizovaní a facilitácii diskusií počas okrúhlych stolov.

Miestom Štartéra bolo srdce Slovenska- Banská Bystrica, kde sme počas víkendu 23.-25.01.2015 privítali skupinku mladých ľudí z rôznych regiónov a krajov. Spoločne sme sa snažili pomenovať základné bariéry, prečo sa mladí ľudia nezapájajú do verejného života, spísali sme najdôležitejšie argumenty pre dôležitých dospelých- politikov, úradníkov, pracovníkov s mládežou, ale aj rodičov a spolužiakov. Položili sme im otázku, ktorá je kľúčová pri analýze tohto stavu nezáujmu a to, čo by sa podľa nich muselo zmeniť, aby sa postavenie mládeže na Slovensku posunulo pozitívnym smerom.
Predstavili sme im štruktúrovaný dialóg na európskej, ale aj národnej úrovni, trénovali sme modelové situácie, ktoré môžu nastať pri argumentácii s dôležitými dospelými, ukázali sme im príklady úspešných ľudí, ktorí sa rozhodli robiť úžasné veci a ísť tak príkladom pre ostatných mladých.
V ďalších blokoch sme sa venovali harmonogramu aktivít na nastávajúce obdobie a povedali si naše očakávania a role, v ktorých vidíme nových ambasádorov my. Chceme ich prizývať k spoluorganizovaniu okrúhlych stolov, aktívne budú vyhľadávať potenciálnych respondentov online dotazníkov, majú možnosť prinášať inovatívne nápady, uverejňovať svoje príspevky a články o dianí v ich regiónoch na webe „Za jedno lano“.
Silnou motiváciou pre získanie „statusu“ ambasádora môže byť aj účasť na Európskej mládežníckej konferencii, ktorá sa uskutoční v lotyšskej Rige koncom marca tohto roka, kde ambasádori prinesú výstupy z našich diskusií a navrhnuté odporúčania budú rozanalyzované a následne zapracované do tvorby miestnych, regionálnych a národných politík.
V závere stretnutia sme mali snahu zadefinovať misiu, respektíve víziu nášho projektu, ktorá by nám ho bližšie pomenovala a charakterizovala. Mladí ľudia najčastejšie použili pojmy ako mládež, politika, zmena, budúcnosť či spolupráca.
Záverečnou bodkou bolo vyhodnotenie a obodovanie jednotlivých blokov Štartéra po obsahovej, či organizačnej stránke.
Kto sa Štartéra nezúčastnil, nemohol vidieť to nadšenie a pozitívnu zmenu vo vnímaní a pochopení podstaty štruktúrovaného dialógu zo strany nových ambasádorov projektu. Asi im všetkým právom patrí veľké ďakujeme!

Toto podujatie bolo realizované vďaka programu Erasmus+.

Prečítajte si, ako sa “Štartér” páčil našim novým ambasádorom

 

 

 

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.