Kalendár akcií | Zajednolano.sk

Kalendár akcií


Dátum a čas Udalosť
18. 11 2014 - 19. 11 2014
Celodenná
"Vyjadri sa!" v Dunajskej Strede
Municipal Real Estate, s.r.o., Dunajská Streda
13. 10 2014 - 16. 10 2014
Celodenná
EÚ Konferencia o mládeži 2014
07. 10 2014 - 08. 10 2014
Celodenná
"Vyjadri sa!" v Trnave.
08. 09 2014 - 09. 09 2014
Celodenná
"Vyjadri sa!" - Mladí môžu meniť politiku
Mestský úrad mesta Partizánske – veľká zasadačka, Pertizánske
25. 08 2014 - 27. 08 2014
Celodenná
"ŠTARTÉR"
Horský hotel Remata, Handlová Prievidza
1 2 3 4
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.