Kalendár akcií - Zajednolano.sk

Kalendár akcií


Dátum a čas Udalosť
26. 05 2017 - 28. 05 2017
Celodenná
Štartér - školenie pre ambasádorov Štruktúrovaného dialógu
Hotel Eminent, Stupava Slovensko
19. 04 2017 - 20. 04 2017
Celodenná
Hovorme viac - Zdravie a zdravý životný štýl
Biznis centrum, Bratislava
22. 03 2017 - 23. 03 2017
Celodenná
Hovorme viac - Dobrovoľníctvo
Biznis centrum, Bratislava
11. 03 2017
10:00 - 15:00
Mladí a samospráva - 1 dňové vzdelávanie
Libresso Books and coffee, Prešov
01. 03 2017 - 02. 03 2017
Celodenná
Hovorme viac - pracovné stretnutie
Biznis centrum, Bratislava
24. 02 2017
10:00 - 15:00
Ako sa v dnešnom svete presadiť - Značka si TY!
Centrum voľného času Junior, Banská Bystrica
17. 02 2017
Celodenná
Záverečný seminár - Zmeň seba - zmeníš svet
Hotel Elizabeth, Trenčín
07. 02 2017 - 08. 02 2017
Celodenná
Vyjadri sa! v Žiari nad Hronom
Mestská obývačka (Mestská plaváreň, 1. posch.), Žiar nad Hronom
04. 02 2017
10:00 - 16:00
Autentická prezentácia a ako komunikovať s autoritami
Voices, Trenčín
14. 12 2016
8:00 - 12:30
Diskusia v Leviciach - chceme zmenu v politike mladých
Stredná priemyselná škola, Levice
13. 12 2016
Celodenná
Okrúhly stôl v Bánovciach nad Bebravou
SHOK, Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
12. 12 2016 - 13. 12 2016
Celodenná
Fórum Rady mládeže
Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
09. 12 2016
11:00 - 15:00
Tvoj názor sa ráta - diskusia v Banskej Bystrici
Informačné centrum mladých, Banská Bystrica
08. 12 2016
8:00 - 12:30
Diskusia v Nitre - chceme zmenu v politike mladých
Centrum voľného času Domino, Nitra
02. 12 2016
10:00 - 15:00
V dobrých rukách - vzdelávame neformálne
Kultúrne centrum aktivity, o.z., Trenčín trenčiansky
1 2 3 4
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.