Záverečný seminár Zmeň seba - zmeníš svet - Zajednolano.sk

Záverečný seminár Zmeň seba – zmeníš svet


Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.