Záverečná konferencia k ŠD "Chceme zmenu?" - Zajednolano.sk

Záverečná konferencia k ŠD “Chceme zmenu?”


Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.