"Vyjadri sa!" v Trnave - Zajednolano.sk

“Vyjadri sa!” v Trnave


V Trnave sa 7. – 8. októbra stretli mladí ľudia, ktorí žijú v tomto meste. Mali možnosť vyjadriť sa k problémom, ktoré sa ich týkajú, zamyslieť sa nad tým, čo funguje a čo by možno zmenili. Potom svoje návrhy diskutovali so zástupcami so zástupcami z tých subjektov, ktoré s mládežou pracujú a môžu ich vypočuť, pomôcť, prípadne určité veci vysvetliť, či uviesť na pravú mieru. Každopádne, mladí ľudia, s ktorými sme sa stretli boli veľmi vnímaví, diskutovali o veľmi zaujímavých veciach a vyzerá to tak, že v Trnave sa veci môžu začať hýbať k lepšiemu. Držíme palce. :-)

Invalid Displayed Gallery

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.