Ako sa zapojiť a meniť politiku? - Zajednolano.sk

Ako sa zapojiť a meniť politiku?


 

Máte záujem sa aktívne zúčastniť?

Pre zástupcov samospráv, mladých ľudí, pedagógov, mládežnícke organizácie… 

Jednou z možností je využiť príležitosť diskutovať na jednom zo stretnutí, ktoré realizujeme v rámci tohto projektu.

A ako to na takom stretnutí vyzerá?

Účastníkmi stretnutia sú mladí ľudia a “dôležití dospelí” (zástupcovia samospráv, inštitúcií, mládežníckych organizácií..) a jeho cieľom je vytvoriť podmienky v neformálnej a uvoľnenej atmosfére diskutovať o témach, ktoré sa mladých ľudí priamo dotýkajú.

1. deň:

Najprv sa zoznámime navzájom. Potom sa mladí ľudia oboznámia s problematikou mládežníckej politiky, projektom “Za jedno lano”,  veľmi neformálne a dúfame, že zaujímavou formou. Život v jednom meste umožňuje všetkým mladým účastníkom pozrieť sa na to, čo v meste z ich pohľadu funguje a čo by sa mohlo zlepšiť. Pracujú v skupinách s facilitáciou členov tímu, rozdelení podľa jednotlivých tematických oblastí Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020. Výsledkom tohto dňa je teda návrh opatrení, ktorými by mladí ľudia riešili problémy, ktoré definovali v meste. Z nich si následne vyberú tie najdôležitejšie a najmä také, na ktorých realizácii sa chcú sami zúčastniť.

2. deň:

Príprava prezentácie pre “dôležitých dospelých” – v skupinách si mladí ľudia pripravia jednotlivé odporúčania, o ktorých potom povedia tvorcom politík a ostatným dospelým, s ktorými budú mať mať možnosť diskutovať. A áno, potom príde to najdôležitejšie – samotná diskusia. Býva fajn a väčšinou je výsledkom prísľub vzájomnej spolupráce.

Stretnutie na základe dobrých skúseností prebiehajú v oba dni v dopoludňajších hodinách. Ospravedlnenie do školy samozrejme zabezpečíme, ale veľmi radi privítame žiakov aj v sprievode svojich učiteľov.

Naše diskusné stretnutia sa nesú v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Každý názor je vypočutý, a naopak, ak nebudete mať chuť čokoľvek komentovať, rovnako je to v poriadku.

V prípade, že máte záujem sa na stretnutí zúčastniť, prípadne si jedno zrealizovať u Vás v meste, kontaktuje nás:

Viac informácií: lucia@zipcem.sk, tel: 0911 183 383

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.