Európska mládežnícka konferencia v Luxembursku - Zajednolano.sk

Európska mládežnícka konferencia v Luxembursku


Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.