Európska konferencia pre mládež v Rige - Zajednolano.sk

Európska konferencia pre mládež v Rige


Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.