Diskusia v meste pod Urpínom - Zajednolano.sk

Diskusia v meste pod Urpínom


23.-24.februára 2015 sa v meste Banská Bystrica konalo ďalšie diskusné stretnutie mladých ľudí, ktorí v dialógu s “dôležitými dospelými” hľadali riešenia a navrhovali opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti. Pozrime si spoločne ako stretnutie prebiehalo.

Invalid Displayed Gallery

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.