Diskusia v Hanušovciach s príchuťou folklóru - Zajednolano.sk

Diskusia v Hanušovciach s príchuťou folklóru


Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.