ZIPCeM a ICM na druhom ročníku festivalu MOVE – postavme Slovensko na nohy. - Zajednolano.sk

ZIPCeM a ICM na druhom ročníku festivalu MOVE – postavme Slovensko na nohy.


14813234_10209511611580897_683288313_o

Aj zástupcovia Informačných a poradenských centier mladých v SR a ich strešnej organizácie ZIPCEM  v SR prezentovali svoju činnosť na MOVE – jedinečnom festivale o mladých a pre mladých, ktorý organizovalo združenie Nová generácia v priestoroch ateliéru Babylon v Bratislave.

Jeho hlavnou úlohou bolo spojiť ich pod jednu strechu mladých ľudí s najvýznamnejšími osobnosťami z verejného života.

Dva festivalové dni ponúkli mladým ľuďom rôzne príležitosti a návody, ako sa v živote presadiť a niečo dosiahnuť. Zároveň aj nás obohatili inšpiratívne prednášky, diskusie či zaujímavé workshopy.

ICM ponúklo mladým nielen informácie o svojich aktivitách a službách ale aj veľké množstvo infomateriálov z vlastnej produkcie. ZIPCeM zároveň propagoval štruktúrovaný dialóg, ako nástroj Európskej únie na zisťovanie potrieb mladých ľudí a možnosti zapojenia sa do jednotlivých aktivít národného projektu Za jedno lano, či možnosť absolvovať akreditované vzdelávanie.

Hoci so zabezpečením priestorov pre efektívnu prezentáciu neziskových organizácií to nevyšlo úplne na 100%, v každom prípade ďakujeme organizátorom za pozvanie a možnosť dostať sa do povedomia mladých ľudí aspoň o niečo viac.

Zuzana Valenteje, ZIPCeM

14800105_10209511362174662_578581059_o   14813150_10209511400215613_1643008602_o

Foto: Martin Ruščanský

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.