Zaujíma Vás, čo mladí ľudia z Levoče potrebujú? Aj nás a tak sme za nimi vycestovali. - Zajednolano.sk

Zaujíma Vás, čo mladí ľudia z Levoče potrebujú? Aj nás a tak sme za nimi vycestovali.


img_20160928_114703

Prečítajte si viac o iniciatívach, ktoré sa rozhodli realizovať v záujme využitia ich talentu, nadania a kreativity. Stretnutie sme zorganizovali v dňoch 27. – 28. septembra 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku v centre historickej Levoče.

 1. KLUBOVŇA PRE MLADÝCH

– priestor pre stretávanie mladých ľudí a efektívne využitie ich voľného času

– príprava workshopov, diskusných stretnutí, kultúrnych podujatí, živá hudba, ponuka databázy

brigád pre mladých ľudí

– rekonštrukciu si chcú zabezpečiť svojpomocne, oslovia sponzorov na materiálové zabezpečenie

– oslovia podnikateľov s ponukou brigádnikov a možnosťou viesť databázu brigád

– od mesta vyžadujú pomoc s voľnými priestormi, materiálových zabezpečením a s organizáciou

podujatí

 

 1. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA

 

– mladí ľudia majú pocit nedostatku dobrovoľníckych príležitostí v meste

– majú záujem vytvoriť skupinu dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri príprave mestských podujatí a

verejných zbierok

– od mesta by privítali pomoc pri propagácii dobrovoľníckej skupiny a nábore členov, priestor na

stretávanie sa a poskytnutie pracovných pomôcok potrebných pre dané aktivity

 

 1. DEŇ ZDRAVIA V MESTE

 

– mladí ľudia chcú  pravidelne realizovať Deň zdravia v meste, čím chcú podporiť konzumáciu

zdravých jedál u obyvateľov mesta, podporiť spoluprácu stredných škôl, zapojiť dobrovoľníkov

– v rámci Dňa zdravia chcú realizovať prednášky a besedy o zdravom životnom štýle na stredných

školách, pripraviť súťaže detí s rodičmi a rôzne iné súťaže v jedení ovocia a zeleniny

– od mesta očakávajú spoluprácu a dohodu na konkrétnom termíne konania a dohodu o priestore,

kde sa môže  Deň zdravia realizovať, pomoc pri propagácii podujatia

– mladí ľudia sa sami ponúkli získať sponzorov, dobrovoľnícku činnosť a osloviť stredné školy

s ponukou spolupráce na danom podujatí

 

 1. DEŇ OCHRANY PRÍRODY

 

– v rámci tejto iniciatívy chcú mladí mladých oboznamovať najmä s významom ochrany prírody

(besedy a výlety do prírody) a realizovať brigády na čistenie turistických lokalít

– význam tejto iniciatívy vidia najmä v prilákaní vyššieho počtu turistov do okolia

– podujatie chcú medializovať hlavne cez sociálne siete a podporiť chcú tiež spoluprácu medzi

strednými školami

– mesto by im mylo byť opäť nápomocné pri propagácii a dodaní ochranných pomôcok

 

 1. VOLEJBALOVÝ KLUB

 

– táto iniciatíva vznikla najmä z dôvodu, že mladí ľudia majú pocit, že mesto podporuje dva druhy športov

– vznik volejbalového klubu by mal slúžiť najmä pre začiatočníkov a pomôcť tak mladým ľuďom efektívne tráviť svoj voľný čas

– mesto by im malo pomôcť s propagáciou iniciatívy a poskytnúť priestor na tréningy a trénera

– opäť tu vidia príležitosť pre posilnenie spolupráce medzi jednotlivými školami

 

Reakcie „dôležitých“ dospelých

 

 1. KLUBOVŇA PRE MLADÝCH

Na úvod pán Ogurčák – poslanec a zároveň aj pedagóg, vyzdvihol dobrý príklad z mesta Žiliny, kde mladí ľudia získali za 1 euro budovu železničnej stanice na zrealizovanie svojho nápadu www.stanica.sk

Podľa neho, priestor, ktorý by vedelo mesto mladým ponúknuť, by mohla byť pivnica pod cukrárňou v Oáze (28 – čka).

Pani poslankyňa Budziňáková zdieľa názor a je presvedčená, že ak mladí ľudia podajú konkrétny návrh, je možné, že požiadavka im bude schválená už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (http://www.levoca.sk/terminy-zasadnuti.phtml?id3=49859&original_idm=60657).

Ponúkla pomoc pri oslovení podnikateľov, na ktorých má kontakty a verí, že viacerí budú mať záujem prispieť na dobrý nápad.

Mladí ľudia sú ochotní požiadať  o finančnú dotáciu aj v rámci grantovej výzvy mesta, pričom v blízkej dobe sa bude schvaľovať rozpočet, preto je momentálne vhodný čas na podanie. Zároveň Mládežnícky parlament má vlastnú subjektivitu a aj nárok sám za seba žiadosť podať.

Podľa primátora by bol vhodnejší priestor práve „sivá“ budova na Kláštorskej ulici, ktorú cirkev prisľúbila na vznik nízkoprahového centra.

 

 1. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA

 

Ďalšiu iniciatívu odporúčali prítomní poslanci  mladým zjednotiť s činnosťou Parlamentu mladých, ktorého členovia sa zvyknú podieľať na dobrovoľníckych aktivitách. Odmenou sú im permanentky na korčuľovanie, lístky do kina, či do divadla.

Pán poslanec Ogurčák na margo dobrovoľníctva spomenul stále sa vytrácajúcu čitateľskú gramotnosť. Aj v záujme odstránenia generačných bariér by mohli mladí ľudia – dobrovoľníci, realizovať stretnutia seniorov s deťmi v materských škôlkach  s cieľom jej zvyšovania.

Pani poslankyni Budziňákovej sa dobrovoľníctvo spája s ochranou ŽP, tiež ponúkla mladým spoluprácu s nemocnicou a propagáciu dobrovoľníckych aktivít ako aj tlač letákov.

Pán poslanec Ogurčák vyzval talentovaných mladých ľudí, aby využili svoje nadanie a skúsili zahrať napríklad pantomímu o Bielej pani, alebo hru na hudobných nástrojoch a to všetko v záujme podpory turizmu mesta Levoča.

Pán primátor pozval mladých, aby sa zapojili do prípravy Slovenského pohára v cyklokrose, ktorý sa bude konať v novembri  tohto roku.

 

 

 1. DEŇ ZDRAVIA V MESTE

 

Pani poslankyňa Budziňáková uvítala nápad a prisľúbila osloviť diétne sestry z nemocnice s ponukou zrealizovať besedy a prednášky o zdravom jedle, prípadne osloviť Centrum výživy na Špitálskej ulici.

Pán poslanec Ogurčák navrhol stanoviť konkrétny deň, kedy sa bude podujatie každoročne realizovať. V rámci Dňa zdravia by privítal aj športové aktivity v telocvični, upratovacie práce a turistiku, či výlety do prírody.

 

Pán primátor ponúkol propagáciu na FB stránke mesta Levoča a v Limke – Levočský informačný mesačník (http://www.levoca.sk/limka.phtml?id5=21634).

Články je potrebné zasielať vždy najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

 1. DEŇ OCHRANY PRÍRODY

 

Pán poslanec Ogurčák dal opäť mladým dobrý príklad z pedagogickej školy, kde sa neseparoval odpad a mladí ľudia sa sami chytili iniciatívy a zabezpečili vedrá, ktoré natreli rôznymi farbami.

Mesto ponúka aj v rámci danej iniciatívy pomoc pri propagácii podujatia v Limke.

 

 1. VOLEJBALOVÝ KLUB

 

Podľa primátora Majerského “v meste funguje veľa športových klubov, ktoré mesto priamo alebo nepriamo podporuje“. Voleybalový klub tu funguje len sezónne a to ako Novoročný, plážový, či Veľkonočný turnaj. Mesto nemá v pláne zakladať ďalší klub, ale občania si môžu klub založiť sami, pričom štatutárneho zástupcu si musia mladí vybrať spomedzi seba. Klub by mal fungovať ako občianske združenie a mal by preto spĺňať všetky náležitosti. Primátor priblížil mladým ľuďom, ako môže fungovať klub celoročne. Ekonomickú časť – nepostačujúci príspevok od mesta a vyberanie členských príspevkov, ďalej rozsiahlu administratívnu činnosť , ktorá spočíva v založení ŠK a pokračuje samotným prevádzkovaním klubu.  Pán poslanec Ogurčák im prisľúbil pomoc, ak pôjdu do toho i napriek všetkým spomenutým prekážkam

 

Ďalšie iniciatívy, ktoré vzišli z diskusného stretnutia:

 

 1. Mesto Levoča vytvorí samostatnú sekciu na stránke mesta – „Informácie pre mladých ľudí“
 2. Databáza brigád pre mladých ľudí – nebudú ju riešiť cez Úrad práce, ale sami mladí oslovia podnikateľov mesta

 

Odkazy primátora mladým 😉 :

 

„Ťahať za jeden koniec lana, aby na jeho druhom konci nestál nik.“

„Povzbudzovať tých najslabších, lebo silu reťaze určuje jej najslabšie ohnivko.“

„Meniť najprv seba, až potom okolie.“

 

Odkaz predsedu Parlamentu mladých:

 

„Pridajte sa k nám, hľadáme nových členov. A pozývame vás na kofolu. J“

 

Odkaz p. poslankyne Budziňákovej:

 

„Snažte sa nadobúdať najmä mäkké zručnosti, zamestnávatelia dnes nehľadajú tvrdých odborníkov.“

 

A odkaz od nášho ambasádora Maťa:

 

Mladí ľudia potrebujú pozitívne vzory“.

„Zároveň chválim mesto, že má podpísanú deklaráciu o spolupráci s Parlamentom mladých.“

 

Prievidza, 29. september 2016

Zuzana Valenteje

 

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.