Zástupcovia ICM Martin na Národnej konferencii mládeže v Žiline - Zajednolano.sk

Zástupcovia ICM Martin na Národnej konferencii mládeže v Žiline


narodna-konfera_za_web

Dňa 4. októbra 2016 sa konala v Žiline Národná konferencia mládeže, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ICM Martin a účastníci aktivít  projektu ICM: „Spoločne doma aj v EÚ“, žiaci Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha v Martine. Zúčastnení sa telemostom spojili s delegátmi Európskej konferencie mládeže, vytvorili odporúčania tvorcom politiky v oblastiach, ktoré trápia mládež pri objavovaní a rozvíjaní svojho nadania a talentu. V záverečnej časti Národnej konferencie sa uskutočnili rôzne workshopy pod vedením odborníkov venované téme podpory a rozvoja rôznorodého talentu a potenciálu.

Jeden z worshopov s názvom „Je robotika aj pre mňa?“ lektoroval zástupca ICM Martin Ing. Jozef Ristvej so žiakmi Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha z Martina, ktorí na ňom prezentovali ukážky nimi zostrojených robotov, s ktorými sa v minulosti zúčastnili súťaží v USA a Číne.

Helena Ristvejová, ICM Martin

workshop

narodna_konferencia_2016_za

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.