Zapoj sa do prieskumu o participácii a podnikaní - Zajednolano.sk

Zapoj sa do prieskumu o participácii a podnikaní


main

Zapoj sa do prieskumu a vyplň dotazník, ktorý  je určený mladým ľuďom do veku 30 rokov. Tvoj názor pomôže organizátorom projektu (ICM Banská Bystrica, Zadobe a Rada mládeže BBK) pripraviť diskusie v rámci štruktúrovaného dialógu, kde budú mladí ľudia svoje nápady a myšlienky prezentovať pred tými, ktorí môžu veci reálne ovplyvniť.

Dotazník je súčasťou projektu “Tvoj názor sa ráta” a je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Dotazník o samospráve: https://goo.gl/forms/zE0etqfEuTgFtugl2

Dotazník o podnikaní: https://goo.gl/forms/dDWHnsNb4V5JWuAA3

Za tvoj názor ďakujeme :-)

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.