Z košického Štartéra prichádza posila tímu Ambasádorov! - Zajednolano.sk

Z košického Štartéra prichádza posila tímu Ambasádorov!


ambici_spolu

Majka Kullová / Počas troch dní, 19. – 21. júna 2015, sa v rámci nášho projektu „Za jedno lano“ konal v poradí už tretí štartér. Toto trojdňové stretnutie bolo určené aktívnym mladým ľuďom najmä z východného Slovenska, ktorí sa tak mali možnosť zoznámiť so štruktúrovaným dialógom a jeho významom.


V piatok sa účastníci navzájom spoznávali a venovali sa teambuildingovým aktivitám. Získali základné informácie o projekte Za jedno lano a začali sa venovať téme štruktúrovaného dialógu. Niekoľko hodín sa zaoberali tým, aké postavenie majú mladí ľudia v spoločnosti, akú spoločnosť by sme chceli mať o pár rokov a večer sa zamýšľali nad úlohou a zmyslom ambasádorov v tomto projekte.

V sobotu sa venovali komunikačným cvičeniam, ktoré viedla odborníčka Mgr. Katarína Dubravická a nedala vydýchnuť nikomu, dokonca ani organizačnému tímu. Okrem komunikačných zručností, ktoré účastníci získali v prvej časti dňa sa v poobedňajších hodinách venovali simulácii skutočného stretnutia mladých ľudí a dôležitých dospelých. Zisťovali tak, aké náročné je prezentovať nové nápady a presviedčať iných ľudí o dôležitosti štruktúrovaného dialógu. Hosťom dňa bola aj významná návšteva Ing. Henrieta Kubová z odboru školstva Košického samosprávneho kraja, ktorá účastníkov povzbudila motivačnými slovami.

Okrem večernej návštevy mesta Košíc sa celý program skončil v nedeľu, kedy sa účastníci zoznámili s aktivitami projektu Za jedno lano a dostali príležitosť stať sa plnohodnotnými ambasádormi. Kto zo 14 potenciálnych ambasádorov rozhodol zapojiť sa, to zistíte už čoskoro, na našej stránke.

FOTOGALÉRIA zo Štartéra.

Toto podujatie bolo realizované vďaka programu Erasmus+.

Mária Kullová, Rada mládeže Žilinského kraja
Ambasádorka projektu “Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku”

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.