Výzva na facilitátorov Európskych konferencií mládeže 2016 – 2017 - Zajednolano.sk

Výzva na facilitátorov Európskych konferencií mládeže 2016 – 2017


luxemb.10

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci prípravy na Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 2016 výzvu na troch facilitátorov Európskych konferencií mládeže v rámci Štruktúrovanému dialógu počas predsedníctiev Tria Holandska, Slovenska a Malty. Požiadavky a kritériá na uchádzačov sú spoločne stanovené Európskym riadiacim výborom pre štruktúrovaný dialóg (Európska komisia, Európske fórum mládeže, predsednícke krajiny).

Deadline: 12.november 2015

Požiadavky na uchádzačov:

  • 18 – 35 rokov,
  • dokonalá znalosť angličtiny,
  • zmysel pre organizáciu a manažment,
  • vysoká úroveň komunikačných schopností s orgánmi verejnej moci a mladými ľuďmi,
  • skúsenosti s prácou s medzinárodnými a vedúcimi skupinami v oblasti mládeže,
  • skúsenosti a znalosť procesu štruktúrovaného dialógu,
  • znalosť mládežníckej politiky EÚ.

Náklady spojené s cestovaním, ubytovaním a stravou budú hradené. Za každý pracovný deň bude poskytnutá odmena 250 eur.

V prípade záujmu, je potrebné poslať životopis vo formáte Europass, motivačný list a odpovede na tri otázky na miroslava.gajdosova@minedu.sk

Viac info nájdete na  www.minedu.sk

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.