Vyjadri sa! V Detve - Zajednolano.sk

Vyjadri sa! V Detve


IMG-5410sepia

Dva dni so študentmi Gymnázia Detva a 3. základnej školy v Detve priniesli zaujímavé návrhy, ako zlepšiť život nielen mladým ľuďom v tomto krásnom meste. V spoločnom dialógu ich ocenili aj naši hostia, ktorí ochotne prisľúbili pomoc a poskytli mladým ľuďom podporu a dôležité rady, ako začať.
Pozvanie do diskusie prijali pán Slavomír Ciglan, poslanec Mestského zastupiteľstva a pedagóg ZŠ a pán Jozef Lupták, súkromný podnikateľ, ktorý sa aktívne zaujíma o dianie v meste.
A aké návrhy na zlepšenie mali títo mladí ľudia?

1. Ochotnícke divadlo: vznikne akčná skupina mladých hercov, ale aj nehercov, ktorá sa bude spolu podieľať na organizovaní predstavení pre ľudí v meste, ponúka možnosť zapojiť sa rôznym skupinám, vrátane využitia dobrovoľníkov. Tento nápad prepája aktívnych mladých ľudí, študentov Základnej umeleckej školy, potrebu viacerých kultúrnych podujatí v meste a využitie existujúcich priestorov, ako je miestny amfitáter a kultúrny dom. Výsledkom bude kultúrnejšie mesto, akční mladí ľudia, venujúci sa zmysluplným veciam, zviditeľnenie mesta aj v blízkom a širšom okolí.
Obaja hostia vyjadrili nápadu veľkú podporu. Poradili im napríklad založiť občianske združenie, aby sa mohli uchádzať o pravidelné príspevky z rozpočtu mesta. Začiatky nebudú ľahké, ale je dôležité nedať sa odradiť a vytrvať. Mesto určite ochotne podporí propagáciu takýchto aktivít. Je nutné aktívne sa venovať fundraisingu, teda hľadaniu viacerých finančných a nefinančných zdrojov na podporu činnosti. Je však dôležité podporovať aj iné aktivity pre mládež v meste, ako je šport.

2. Klubovňa: aj v Detve túžia mladí ľudia po priestore, ktorý by bol ich, bol by bezpečný a mohli by sa tam stretávať a organizovať si vlastné aktivity. Nazvali ho Klubovňou a prioritou je mať ju bez alkoholu a cigariet. Autori nápadu vyzdvihovali možnosť tráviť tu zmysluplne čas, priestor pre dobrovoľníctvo a vznikajúce aktivity pre mesto. Tieto priestory majú všeobecne pre mladých ľudí veľký význam, pretože si ich môžu prispôsobiť, môžu sa prostredníctvom nich vyjadriť a zároveň majú zaň zodpovednosť, čo je v tomto období veľmi dôležité.
Hostia rovnako podporili aj tento nápad, prisľúbili zaoberať sa vhodnými priestormi a hovoriť o tom aj na Mestskom úrade a pred ostatnými poslancami, pričom za vhodné miesto považujú pripravovanú novú budovu CVČ, ale i iný, alternatívny priestor. Veľmi ocenili tento nápad práve z dôvodu, že by vytvoril vhodné podmienky pre pôsobenie akčnej mládežníckej skupiny, ktorá by mohla aktívne spolupracovať s Mestom Detva. Rovnako odporučili založiť občianske združenie, vďaka ktorému by mohli získať na Klubovňu pravidelné príspevky z mestského rozpočtu, ako riadny projektový zámer.

3. Hand Made Fest: pre podporu miestnych umelcov a šikovných, zručných amatérov by autorky nápadu rady usporiadali podujatie, malý mestský festival, s možnosťou predaja ručne vyrobených výrobkov. Ako miesto konania si vybrali mestský amfiteáter. Do organizovania by chceli zapojiť viacero skupín z mesta.
Hostia opäť nápad ocenili ako trendový a atraktívny, Mesto Detva určite bude vedieť zabezpečiť spoluprácu, keďže tento nápad je zrealizovateľný. Za dôležitú považujú poriadnu propagáciu. Odporučili autorkám nápadu vyskúšať si realizáciu podobného podujatia „v malom“, napríklad u nich v škole.

Ďalšie odporúčania, ktoré vzišli z tohto stretnutia, od prítomných hostí, ale aj od nás, ako mládežníckej organizácie:

1. Zúčastniť sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve a priamo tam otvoriť diskusiu k týmto témam. Je to možnosť byť vypočutí a posunúť takto svoje nápady ďalej. No hlavne – ukázať, že mladým ľuďom v Detve záleží na to, čo sa okolo nich deje a nedeje.
2. Vytvoriť dobrovoľnícku skupinu, ktorá by následne mohla spolupracovať s mestom.
3. Vytvoriť Mestský mládežnícky parlament, ktorý by zastrešil aktivity mladých ľudí v meste a zároveň by bol ich zástupcom v komunikácii so samosprávou a Mestom Detva.
Všetky tri nápady sa vak stretli s pozitívnou odozvou a teraz je iniciatíva na mladých ľuďoch. Pokiaľ chcú žiť v meste, v ktorom majú možnosť sa zapojiť do verejného života, nesmú zostať ticho a čakať, kedy ich niekto príde zavolať.

Toto stretnutie bolo špecifické aj tým, že si tu svoje facilitačné zručnosti overili absolventi nášho vzdelávania Štartér, teraz už ambasádori Štruktúrovaného dialógu. Sú medzi nimi aj mladí Detvania, čím sú opäť o krok bližšie k aktívnemu životu vo svojom meste.

Všetkým prítomným ďakujeme za ich účasť a iniciatívu.

Pracovný tím ZIPCeM
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, v rámci iniciatívy Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku

Toto stretnutie bolo realizované aj vďaka podpore z programu Európskej komisie, Erasmus+.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.