Voľné dobrovoľnícke miesta v Poľsku 1.8.2016-1.7.2017! - Zajednolano.sk

Voľné dobrovoľnícke miesta v Poľsku 1.8.2016-1.7.2017!


dobrovolnici do polska

Kedy: 1.8.2016 – 1.7.2017

Kde: Varšava, Poľsko

Pre koho: mladí ľudia (18-30) so záujmom o tému projektu

Grant: ubytovanie, strava, poistenie, príspevok na cestovné

Prihlášky do: 18.1.2016

O projektoch

Naša partnerská organizácia Ra i DO Foundation bude v tomto roku koordinovať tri zaujímavé projekty, ktoré sa týkajú práce s rôznymi skupinami ľudí so znevýhodnením. A je teda z čoho vyberať:

 

1.EVS v Hipotherapia Foundation

Ako už napovedá názov, organizácia sa zaoberá pomoci deťom s postihnutím, najmä prostredníctvom hipoterapie. Náplňou aktivít dobrovoľníka bude predovšetkým asistovať pri terapii, starať sa o kone, ktoré patria organizácii a udržiavať priestory, kde sa terapia odohráva.

Ideálny kandidát by mal mať rád prácu s deťmi, zvieratá a nemal by sa báť ťažkej fyzickej práce.

 

  1. EVS v MAJA Association

Organizácia je terapeuticko-rehabilitačné centrum pre mentálne postihnutých ľudí. Momentálne máme v tejto organizácii jednu vyslanú dobrovoľníčku – Terezu. Aktivity dobrovoľníka budú zamerané predovšetkým na asistenciu pri rôznych aktivitách v centre (hodiny keramiky, kreslenia, varenia), konverzácie s rodičmi, terapeutmi, žiakmi.

Ideálny kandidát je zodpovedný, citlivý k ľudským potrebám a nebojí sa výziev.

 

  1. EVS v Integration Kindergarden

Posledná EVS príležitosť je v škôlke, ktorá združuje zdravé deti s deťmi so znevýhodnením. Dobrovoľník bude asistovať učiteľkám pri ich práci, zúčastňovať sa rôznych podujatí, workshopov, tréningov organizovaných škôlkou, viesť hodiny cudzieho jazyka.

 

Ideálny kandidát má rád prácu s deťmi, akceptuje ľudí so znevýhodnením, má rád fyzické aktivity (tanec, gymnastika), prípadne má iné talenty, ktoré môže s deťmi rozvíjať (umelecké, hudobné).

 

Poznámka: Na EVS v MAJA Association a v Integration Kindergarden radi uvítajú aj kandidátov, ktorí sú nedoslýchaví.

 

Grant

Všetky náklady (ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, príspevok na cestovné, kurz jazyka) sú hradené z EÚ programu Erasmus+ Európska dobrovoľnícka služba.

 

Prihlášky

Ak máte záujem zúčastniť sa projektu, pošlite svoje CV a motiváciu (obe v angličtine) na adresu dverbitskaya@yahoo.com a tatiana.mrugova@mladiinfo.sk (Cc). Nezabudnite uviesť, o ktorý projekt máte záujem. Prihlášky treba poslať najneskôr do 18.01.2016. Pri prihlasovaní uveďte Mladiinfo Slovensko ako vysielajúcu organizáciu.

 

Podrobnejší opis projektov nájdete TU.

 

Financované Európskou úniou v rámci programu Erasmus+

 

Zdroj: http://www.mladiinfo.sk/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.