Uzrie svetlo sveta ďalší mládežnícky parlament ? - Zajednolano.sk

Uzrie svetlo sveta ďalší mládežnícky parlament ?


img_20161109_123446

Nitra, 8. – 9.november 2016

Tichý Lukáš, detailistka Lívia, mudrlantka Paťka, zábavná Dominika, hyperaktívny Martin a môžeme menovať ďalej.. Takto vidia mladí ľudia seba a týmito slovami by vyjadrili to, čo ich najviac charakterizuje. Viac ako dvadsiata diskusia mladých ľudí s dôležitými dospelými v rámci aktivít národného projektu štruktúrovaného dialógu, ktorá sa konala tento týždeň v Nitre, priniesla úspech v podobe mnohých iniciatív, vytvorených partnerstiev a najmä, vízie vzniku nového parlamentu mladých.

Za spoluprácu ďakujeme predovšetkým Strednej odbornej škole na Cintorínskej v Nitre a Strednej odbornej škole z Nábrežia mládeže. Samozrejme by sme privítali väčší záujem zo strany nitrianskych škôl a študentov, pretože počas tohto stretnutia mali jedinečnú šancu stretnúť ľudí, ktorí môžu život v ich v meste ovplyvniť. A nebolo ich vôbec málo. Referent pre mládež a šport, Róbert Šiška,  poslankyňa miestnej samosprávy Marta Rácová, poslanec Peter Oremus a poslanec Štefan Štefek, Miloslav Hatala, ktorý je zároveň aj poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Jana Ondrušková, zamestnankyňa Krajského osvetového strediska v Nitre a veľvyslanec mladých Martin Balko.

Títo ľudia vyjadrili dôveru mladým ľuďom a ponúkli spoluprácu v rámci nasledovných iniciatív:

  1. VZNIK MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU „AHOJ“ V NITRE

CIEĽ: vybudovať tím mladých ľudí a vytvoriť „spojku“ medzi samosprávou a mladými

AKTIVITY: vytvoriť skupinky mladých ľudí so spoločnými záujmami a podľa toho smerovať ich ďalšie aktivity.

Od mesta vyžadujú najmä rešpekt, uznanie, priestory a zástupcu, ktorý bude obhajovať ich záujmy.

Mládežnícky parlament už aj má prvý návrh vlastných projektov:

1.1. SPOLUPRÁCA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY S MESTOM NITRA NA RENOVÁCII MESTSKÉHO MAJETKU

Zámer: nafotiť poškodené miesta v meste, využiť dielne a prax študentov Strednej odbornej školy z Nábrežia mládeže na obnovu mestského majetku s cieľom podporiť rozvoj remesiel a zároveň šetriť mestské financie.

 

1.2. MODUL PRE REMESELNÍKOV – KONDIČNÁ PRÍPRAVA NA VÝKON POVOLANIA

  1. DUŠA ZVIERAT

AKTIVITY: zrealizovať finančnú zbierku pre zvieratá v útulku a možnosť venčenia psíkov

 

REAKCIE DÔLEŽITÝCH DOSPELÝCH A ZÁVERY

  1. OSLOVIŤ ZAINTERESOVANÉ OSOBY PRE VZNIK PM

Mladí ľudia boli na úvod informovaní, že parlament mladých v Nitre kedysi fungoval pod Centrom voľného času Domino. Posledné aktivity parlamentu evidujú z obdobia spred troch rokov.

Pani poslankyňa Rácová sa ponúkla:

Osloviť poverenú pracovníčku v CVČ Domino a zistiť bližšie informácie a dôvody, pre ktoré nefunguje, osloviť  a zapojiť do tvorby aj ostatné zainteresované a zodpovedné skupiny ľudí.

  1. ZABEZPEČIŤ EXTERNÉHO KOORDINÁTORA PARLAMENTU MLADÝCH, ktorý bude koordinovať aktivity parlamentu. Prítomní poslanci dali prísľub predostrieť požiadavku na zasadnutí školskej komisie, ktorá sa konala v ten deň.
  2. VYTVORIŤ MEMORANDUM SOŠ S MESTOM

Pán poslanec Hatala si vie predstaviť, aby mesto dalo ponuku údržby stredným školám a spísalo s nimi memorandum o spolupráci.

  1. POSKYTNÚŤ PRIESTORY NA ČINNOSŤ PARLAMENTU MLADÝCH V CVČ

Pán Šiška zároveň pomôže mladým ľuďom so založením parlamentu po legislatívnej stránke.

  1. OSLOVIŤ MAJITEĽA ÚTULKU – SLOBODU ZVIERAT

– SKONTAKTOVAŤ A  VYBAVIŤ POVOLENIE NA ZREALIZOVANIE ZBIERKY

– PONÚKNUŤ MOŽNOSŤ VENČIŤ PSÍKY VEREJNOSŤOU

Pán poslanec Hatala, nakoľko je aj zástupcom VUC,  skontaktuje mladých s vedením strednej veterinárnej školy s ponukou využiť potenciál školy pri starostlivosti o zvieratá.

V závere stretnutia bola zdôraznená potreba občianskeho aktivizmu a neformálneho vzdelávania.

Poslankyňa Rácová (bývalá riaditeľka gymnázia) prisľúbila študentom, že mesto zrealizuje: KONZULTAČNÝ DEŇ O KOMUNÁLNEJ POLITIKE. Zdôraznila, že „Mesto im to dlhuje!“ (Otázkou ostáva, či vedenie stredných škôl uvoľní svojich študentov…) Zároveň predstavila študenta Martina Balka, ktorý sa zapojil do programu Veľvyslanectvo mladých a s projektom „Nepoznaný svet: život rómskych detí“ sa umiestnil na treťom mieste vo svetovom finále.

Pomoc pri písaní projektov, priestory na stretávanie sa, ponuku seminárov a školení pre divadelníkov, moderátorov, fotografov, priestor pre amatérskych umelcov, prax pre dobrovoľníkov, workshopy, tvorivé dielne – to je bohatá ponuka konkrétnej pomoci študentom od Krajského osvetového strediska, ktoré zastupovala pani Ondrušková.

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na zástupcov z radov nitrianskej mládeže na našom akreditovanom vzdelávacom programe – Štartéri, už budúci týždeň.

Teší nás, že o diskusné stretnutie prejavili záujem aj MY Nitrianske noviny a sme zvedaví, čo o stretnutí napíšu.

Zuzana Valenteje, ZIPCeM

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.