Účastníci Národnej konferencie mládeže v Bruseli - Zajednolano.sk

Účastníci Národnej konferencie mládeže v Bruseli


brusel_2016

Informačné centrum mladých Martin v rámci realizácie aktivít projektu : „Spoločne doma aj v EU“ uskutočnilo v dňoch 10. až 14. októbra 2016 návštevu európskych inštitúcií v Bruseli, ktorej sa zúčastnili účastníci Národnej konferencie mládeže – Som talent, študenti z Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine.

Cieľom ich návštevy bolo oboznámiť sa s inštitúciami Európskej únie,  ktoré sídlia v Bruseli, s ich činnosťou a poslaním. Program bol bohatý, prvý deň poobede, hneď po prílete do Bruselu bol zameraný na prehliadku hlavného mesta Európy, najmä návštevu stredovekého námestia Grand – Place a svetoznámeho symbolu Bruselu MANNEKEN PIS – bronzovej sošky nahého chlapca zo 17. storočia.

V utorok 11. októbra nás prijal na pôde Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ pán Dušan Šándor, prvý tajomník pre výskum a vývoj, oboznámil nás s  náplňou činnosti tejto slovenskej inštitúcie, priblížil nám fungovanie a úlohy kľúčových inštitúcií Európskej únie, ktorými sú Európsky parlament, Rada Európskej únie,  Európska komisia, a samozrejme hlavná téma bola Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie, vplyv EP v Európe a vo svete.

Poobede sme sa stretli s europoslancom pánom Borisom Zalom, (v Európskom parlamente sa hlási ku Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov kde zastáva členskú pozíciu vo Výbore pre zahraničné veci), ktorý nás prijal v jeho kancelárii a venoval nám čas na diskusiu, ktorá zanechala u mladých ľudí veľmi príjemný pocit. Jeho asistentka nás previedla po budove EP, ukázala nám rokovaciu sálu a vysvetľovala, ako funguje Európsky parlament, kde sú jeho počiatky a čo robí pre občanov Európskej únie.

Následne program pokračoval prehliadkou expozícií Parlamentaria, ktoré je vybavené špičkovou technikou a kde sme mohli vidieť historický vývoj EÚ od počiatku až po súčasnosť v interaktívnej audio virtuálnej forme.

V stredu, 12. októbra sme navštívili  unikátny monument s názvom Atómium. Tento ohromný 102 metrov vysoký kolos z ocele a hliníka navrhol inžinier André Waterkeyn  pri príležitosti svetovej výstavy Expo, ktorá sa tu konala v roku 1958.  Atómium symbolizuje 165 miliárd krát zväčšenú molekulu železa a dá sa povedať, že sa jedná o symbol tzv. atómového veku. Celá konštrukcia sa skladá z 9 gúľ symbolizujúcich atómy. Tie sú umiestnené na vrcholoch kocky, pričom jeden atóm sa nachádza aj v jej strede. Gule, alebo tiež atómy, ktoré majú priemer až 18 metrov, sú poprepájané tunelmi znázorňujúcimi neviditeľné sily medzi nimi. Celá obrovská štruktúra je umiestnená na troch dvojitých pilieroch so schodiskami. Pôvodne boli vo vnútri všetkých atómov umiestnené rôzne expozície, no dnes sú z dôvodu komplikovanej prevádzky pre verejnosť prístupné len niektoré z nich. Konkrétne 3 nižšie gule na dvojitých pilieroch, ďalej spodná, stredná a vrchná guľa. Vo vrchnej guli je umiestnená pomerne veľká reštaurácia ako aj vyhliadková terasa.

Vo štvrtok  13. októbra, v deň nášho odchodu sme prijali pozvanie od pani Moniky Adamovej, vedúcej riadiacej pracovníčky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín oblasť rybné hospodárstvo,  na pracovný obed do budovy Európskej komisie (výkonný orgán Európskej únie, ktorý presadzuje jej všeobecné záujmy). Oboznámila nás s činnosťou EK, jej poslaním, navštívili sme aj tlačové stredisko, kde sa konajú mítingy novinárov a predstavujú sa jednotlivé politiky. Bolo to milé stretnutie, dozvedeli sme sa množstvo informácii o živote v Bruseli, študenti sa zaujímali najmä o to, ako sa stať úspešným v oblasti diplomacie.

V mene účastníkov ďakujeme pánovi Šándorovi, europoslancovi pánovi Zalovi, jeho asistentke pani Lýdii Miertuš-Bambúchovej a pani Monike Adamovej za príjemný pobyt, bohatý program, mimoriadne ľudský prístup a nové osobné poznatky z návštevy európskych inštitúcií a Bruselu.

Tento projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Helena Ristvejová, ICM Martin

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.