„TVOJ NÁZOR SA RÁTA“ - Zajednolano.sk

„TVOJ NÁZOR SA RÁTA“


Banská Bystrica - ŠD

Tvoj názor sa ráta – je názov projektu, ktorý realizuje Informačné centrum mladých Banská Bystrica s partnermi ZADOBE Banská Bystrica a RM BBK Banská Bystrica. V rámci projektu chceme týmto pozvať záujemcov na stretnutie formou štruktúrovaného dialógu, ktoré prebehne v dňoch 14. a 15. 6. 2016.

Dňa 14. 6. 2016 sa stretneme o 8.30 hod. na Ekonomickej fakulte UMB.

Pokračujeme dňa 15. 6. 2016 o 8.30 hod. na Radnici mesta Banská Bystrica.

Cieľom podujatí je pomôcť mladým ľuďom usporiadať svoje nápady a myšlienky, ktoré budú prezentovať pred dôležitými dospelými, predstaviteľmi samospráv i úspešnými podnikateľmi. V rámci štruktúrovaného dialógu chceme docieliť nielen vzájomnú diskusiu, ale očakávame i pozitívne zmeny do budúcnosti.

Zdroj: http://icm.sk/index.php/Spravodajstvo/clanok/tvoj_nzor_sa_rta/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.