Školenie v Bulharsku na tému: Sila neformálneho vzdelávania | Zajednolano.sk

Školenie v Bulharsku na tému: Sila neformálneho vzdelávania


bulharsko

Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

Hlavným cieľom školenia je analýza úlohy neformálneho vzdelávania v rôznych krajinách Európy. Diskutovať o európskej stratégii neformálneho vzdelávania. Bojovať proti pohlcujúcim prístupom neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Preskúmať význam a úlohu rôznych vzdelávacích postupov (formálne aj neformálne vzdelávanie). Porozumieť princípom a neformálnemu vzdelávaniu v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

Miesto konania: Varna, Bulharsko

Termín: 27. 4. – 2. 5. 2017

Uzávierka prihlášok: 7. marec 2017

 Pracovný jazyk: angličtina

Komu je školenie určené: Pracovníkom s mládežou, mládežníckym lídrom, školiteľom, projektovým manažérom, reprezentantom mládežníckej politiky – zo Slovenska dvaja účastníci

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

V  prípade záujmu kontaktuj Natáliu Nemcovú na 
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Prihláška: TU

Zdroj: www.iuventa.sk

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.